Spillradioen

Episode 4: Dataspillavhengighet

January 14, 2021 KoRus-Øst (Eidem, Bjørke Olsen, Overå, Talberg) Season 1 Episode 4
Spillradioen
Episode 4: Dataspillavhengighet
Show Notes

Hva er dataspillavhengighet? Vi drøfter diagnosen og de ulike kriteriene.