Spillradioen

Episode 5: Hjelpetiltak

February 11, 2021 KoRus-Øst (Eidem, Bjørke Olsen, Overå, Talberg) Season 1 Episode 5
Spillradioen
Episode 5: Hjelpetiltak
Show Notes

Hva finnes av hjelp? Hvor kan man henvende seg? Om det er lenge å vente på oppstart behandling, hva kan man gjøre i mellomtiden? Fokus på tilgjengelige ressurser; både krisetelefon, tradisjonell behandling og ulike lavterskeltilbud på nett.