Spillradioen

Episode 8: Spillavhengighet Norge

May 19, 2021 KoRus-Øst (Eidem, Bjørke Olsen, Overå, Talberg) Season 1 Episode 8
Spillradioen
Episode 8: Spillavhengighet Norge
Show Notes

Spillavhengighet Norge har i  lang tid vært en viktig aktør på spillfeltet, med sine støttegrupper og hjelpetelefon har de vært til stor hjelp for mange spilleavhengige og deres pårørende. Lill-Tove Bergmo er leder for oragnisasjonen og dagens gjest i Spillradioen.