Diverzita a inkluze s OPIM

05: Sandra Lacinová: i akademická půda by se měla starat o to být inkluzivní a dát příležitost různorodým studentům.

May 24, 2021 OPIM Season 1 Episode 5
Diverzita a inkluze s OPIM
05: Sandra Lacinová: i akademická půda by se měla starat o to být inkluzivní a dát příležitost různorodým studentům.
Show Notes

Sandra Lacinová je kvestorkou ŠKODA Auto Vysoká škola, kde se zasazuje o práci s diverzitou. Jak je toto téma propleteno s ní osobně, o roli ženy a trojnásobné mámy na vysoké manažerské pozici a cílů, které si dává.