Podcasty VÚBP
Vzdělávání dobrovolných hasičů
Vzdělávání dobrovolných hasičů 23:53 Stresové faktory u dobrovolných hasičů 23:01 Bezpečnost pracovníků při poskytování sociálních služeb 44:23 Změna klimatu, voda a BOZP 38:09 BOZP v kontextu změny klimatu 28:12 Činnost dobrovolných hasičů včetně jejich BOZP 27:20 Šikana v pracovních vztazích z pohledu zaměstnavatelů (Mobbing, bossing, staffing #2) 27:58 Komunikace v oblasti BOZP 45:16 Metoda spinální stabilizace a její využití pro regeneraci strážníků obecních policií 25:57 Zdravé stravování při směnném provozu 31:30 Dýchání pro kontrolu stresu a zlepšení zdraví u strážníků obecních policií 25:56 Regenerace u strážníků obecních policií 18:55 Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření 25:20 Problematika BOZP v sociálních službách 35:58 Covid-19, nemoc z povolání 33:49 Šikana v pracovním prostředí a obranné mechanizmy z pohledu zaměstnanců 42:36 Práce z domácího prostředí (Homeworking #2) - Jak práci z domácího prostředí dlouhodobě přežít ve zdraví 39:13 Nelegální práce cizinců a pracovní úrazy v ČR 32:22 Práce z domácího prostředí (Homeworking #1) - Aby práce z domova byla pro zaměstnance „zdraví bezpečná“ 34:58 Jak na prevenci úrazů a trvalých následků 19:14 Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik 19:41 Techniky cílené redukce stresu a zlepšení spánku jako metoda prevence zranění u fotbalistů 23:40 Sportovní a úrazová anamnéza u fotbalisty 28:14 Systémová preventivní opatření vedoucí k omezení úrazovosti při fotbalu 32:42 Právní úpravy a judikatura v ČR 28:25