Katolikpodden

15. Gemenskap

October 11, 2018 Episode 15
Show Notes

Claudia och Alex presenterar Kegelteologi om olika nivåer av gemenskap i kyrkan, och pratar om vad tron får för konsekvenser i ens liv.