HRCO Potgooi Preke

Oorwin die gees van verwydering en isolasie

January 31, 2019
HRCO Potgooi Preke
Oorwin die gees van verwydering en isolasie
Chapters
HRCO Potgooi Preke
Oorwin die gees van verwydering en isolasie
Jan 31, 2019
Harvester Reformerende Kerk Olifantsriviervallei
Ons voel almal soms met betrekking tot 'n sekere groep, dat ons nie inpas nie, ons voel uitgesluit, verwyder, disconnected. Ons behoort egter nooit hierdie gevoel te ervaar ten opsigte van kerk nie. Dis is 'n sprekende aanval van satan, om ons juis van God se voorsiening vir ons te vervreem.
Show Notes

Die Gees van vervreemding :
Spirit of alienation! 

“Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het Hy nou versoen” Kol 1:21

“Ook julle was voorheen ver van God af en vyandiggesind teenoor Hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Maar nou het Hy ook julle met Homself versoen deurdat sy Seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel.” KOLOSSENSE‬ ‭1:21-22‬ ‭AFR83‬‬

Soms beleef ‘n mens ‘n gebeurtenis intens, en dan sien jy soms ‘n prentjie om beter perspektief te kry. Ek het ‘n prentjie gesien, ‘n dier, soos ‘n Seekat, met baie tentakels.   Die ‘seekat’ kom met kettings waarmee hy ons bind! Een vir een sit hy ‘n tentakel om jou (gedagtes) waarmee hy ons bind. ‘n Gedagte waarmee jy saamstem (agree) omdat jy glo dat dit jou eie gedagte is, (kan jou vasbind aan ‘n leuen, wat vervreemding bring), want die gedagte is werklik vd bose is! Dit is belangrik om te verstaan dat hierdie gevoelems satanies van aard is. Soos twyfel, is satan self die agent en oorsprong van hierdie gedagtes en gevoelens. 

Die uiteinde van hierdie gees is : totale  isolasie, verwydering van God se rykste voorsiening aan jou, Sy liefde, Sy kerk, Sy liggaam, soms ook jou eie familie of jou eggenoot.  Die gees van vervreemding wil jou afsny van geestelike groei tot volwassenheid.

Thoughts of this spirit can be :

• I don’t belong ... 
• Estranged - (caused to be unloved)
• Self banished
• Temporary resident (don’t belong)
• Alienation = seperation (hostility)
• Anti Christ and His provision
• Anti love , hope , provision 
•Anti family 
• Anti husband/wife ...

Sy houvas op jou is om te glo hierdie gedagtes is jou eie, en dat dit die waarheid is, (juis omdat jy al hierdie gevoelens voel)!

Reasoning is beclouded, it makes the truth less visible ; unclear! 

Their moral understanding is darkened and their reasoning is beclouded. [They are] alienated (estranged, self-banished) from the life of God [with no share in it; this is] because of the ignorance (the want of knowledge and perception, the willful blindness) that is deep-seated in them, due to their hardness of heart [to the insensitiveness of their moral nature]. (‭Ephesians‬ ‭4‬:‭18‬ AMP)

“The eyes are like a lamp for the body. If your eyes are sound, your whole body will be full of light; but if your eyes are no good, your body will be in darkness. So if the light in you is darkness, how terribly dark it will be! (‭Matthew‬ ‭6‬:‭22-23‬ GNB)

The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness! (‭Matthew‬ ‭6‬:‭22-23‬ KJVA)

And although you at one time were estranged and alienated from Him and were of hostile attitude of mind in your wicked activities, Yet now has [Christ, the Messiah] reconciled [you to God] in the body of His flesh through death, in order to present you holy and faultless and irreproachable in His [the Father's] presence. (‭Colossians‬ ‭1‬:‭21-22‬ AMP)

How to overcome this spirit :

• Remember Jesus and what He has done
• Repent of wrong thoughts
• Repent of hard heart
• Repent of wilfull blindness
• Repent : hostile attitude of mind 
• Kom met geloof, Hy ontvang jou graag
• Ontvang Sy geregtigheid
• Maak jouself deel - Kol 1:27
• Aanvaar Sy volkome werk
• Neem beheer oor jou gedagtes 
• Ontmasker satan se plan - 
• (2 Kor 10:4-6 ; Matt 4:1-10) 
• bely “I am well-accepted in the beloved” Efe 1:6
• Ek is wat ek is deur die genade van God  (1 Kor 15:10)

“Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie tevergeefs nie; inteendeel, ek het harder gewerk as hulle

×

Listen to this podcast on