Østre Toten folkebibliotek

Bokslabberaset - PRIDE & TikTok

May 31, 2022 Østre Toten folkebibliotek Season 3 Episode 17
Østre Toten folkebibliotek
Bokslabberaset - PRIDE & TikTok
Show Notes

Bokslabberaset er en pratepod fra Østre Toten folkebibliotek. Hege og Inger-Marit skravler litt om løst og fast, og får utløp for ting vi brenner inne med. Sannsynligvis nevner vi ei bok eller tre også. 

REGNBUER, FYRSTEKAKE og FÆST!

Etter ei LANG pause er Inger-Marit og Hege kjapt innom fra det nye (uferdige) studioet for å snakke litt om Østre Toten BygdePRIDE. Vi gleder oss veldig til lørdag 11. juni og håper vi skal dele denne dagen med dere ALLE! 

I tillegg har biblioteket oppretta en TikTok-konto, og vi ber om høyst nødvendig hjelp for å gjøre denne både hip og relevant.