Østre Toten folkebibliotek

Lytteoppgave del 1 - Østre Toten Språkfest 2023

May 04, 2023 Østre Toten folkebibliotek Season 2023
Østre Toten folkebibliotek
Lytteoppgave del 1 - Østre Toten Språkfest 2023
Show Notes

Hver vår gjennomfører Østre Toten en Språkfest for skolestarterne i barnehagen og elevene på 1. trinn i skolen.
Her er en Lytteoppgave del 1.
Hilsen barnehagekontoret, skolekontoret og biblioteket i Østre Toten.