Afgestemd Onderwijs Podcast

Jürgen Peeters: wat is afgestemd onderwijs?

January 04, 2021 Season 1 Episode 1
Afgestemd Onderwijs Podcast
Jürgen Peeters: wat is afgestemd onderwijs?
Show Notes

In deze eerste aflevering heb ik Jürgen Peeters (@afgestemdopvoeden) te gast. Jürgen is trainer, spreker, auteur, psychotherapeut en Aware Parenting Instructeur. Hij heeft een eigen praktijk: De Onderstroom. Hij is ook de oprichter van het Netwerk Afgestemd Opvoeden

Tijdens het gesprek maken we samen de vertaling van afgestemd opvoeden naar afgestemd onderwijs. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat zou afgestemd onderwijs kunnen betekenen? We keren hiervoor terug naar de oorsprong van de school: een ontmoetingsplek waar leerlingen en leerkrachten samen en met goesting kennis en vaardigheden ontwikkelen.
  • Het onderwijssysteem dat niet altijd antwoorden biedt op de vragen van deze tijd.
  • De lange termijndoelstelling van afgestemd onderwijs - het ontwikkelen van een innerlijk kompas - en wat scholen/leerkrachten kunnen doen om zich hierop te richten.
  • De drie redenen voor probleemgedrag (Aletha Solter, Aware Parenting).
  • Wat kunnen leerkrachten preventief doen om opgestapelde stress en spanning te ontladen? Wat is de invloed van stress op het vermogen tot leren en bijdragen aan leren?
  • Kan onderwijs werken zonder straffen en belonen?
  • Het belang van verder kijken dan het gedrag. Welke strategieën kunnen hiervoor in het onderwijs gebruikt worden?
  • Veiligheid en hechting als de belangrijkste voorwaarden om te kunnen leren.

Op het einde van de aflevering ontdek je wat Jürgen ons onderwijs zou willen toewensen.