Jord i Hovedet

Danmarks industrielle landbrug

May 05, 2022 Miljøorganisationen NOAH Episode 23
Jord i Hovedet
Danmarks industrielle landbrug
Show Notes

Hvorfor er det vigtigt at snakke om det danske landbrug? 
Landbruget er en central del af de klima- og miljøkriser vi står i i dag. Men landbruget kan også indrettes på en helt anden måde, så det faktisk bidrager til at begrænse klimaforandringerne ved at lagre CO2 i jorden og øge biodiversiteten. 

I dagens episode vender vi blikket mod det danske landbrug og ser på, hvad der karakteriserer den danske landbrugsproduktion i dag, og hvilke konsekvenser produktionen har for vores miljø, folkesundhed og klima. Vi snakker blandt andet om den store animalske produktion, som er den vigtigste årsag til, at landbruget fylder så meget i det danske landskab. Vi kommer også ind på alternativer til den store konventionelle madproduktion, vi har i dag, og hvordan vi kan støtte op om de kræfter, der forsøger at dyrke mad med mere skånsomme metoder. 

Tips til videre læsning:
NOAHs gratis undervisningsportal for grundskolens 4.-6. klasse om mad, miljø og klima: https://www.spisornli.nu/
Artikel af Kristian Sloth om hvor dårlig en forretning det danske landbrug er for samfundetr: https://www.raeson.dk/2021/kristian-sloth-landbruget-er-en-elendig-forretning-for-det-danske-samfund/
Bog: Raj Patel: Stuffed and Starved. Om hvordan det globale madsystem er indrettet, hvem der nyder godt af det og hvem det går udover.