Vaikuttamisen Uusi Aika

Paula Qvick - Kaavoituksen saloista

February 26, 2021 Miia Eskelinen-Fingerroos Season 2 Episode 5
Vaikuttamisen Uusi Aika
Paula Qvick - Kaavoituksen saloista
Show Notes

Pohjois-Savon liiton suunnittelujohtaja Paula Qvick avaa ajatuksiaan kaavoituksesta sekä sen merkityksestä elinvoimaisen kunnan kehittämisessä. 
Kaavoitus on iso osa arkeamme ja se otetaan monesti itsestään selvyytenä. Hyvältä päättäjältä vaaditaan ymmärrystä kaavoituksen tärkeydestä ja näkemystä katsoa tulevaan. Toimiva kaava palvelee kaupunkilaisia ja huono kaava on kasvun este. Digitalisaatio luo alueiden positiivista kilpailua ja kaavoitusprosessin osallistavuus on otettu huomioon monessa kohdassa.