Svart og Hvitt

#23 Tåler du Mansours følelser?

March 31, 2022 Philip Rynning Coker og Magnus Winterstoe
#23 Tåler du Mansours følelser?
Svart og Hvitt
More Info
Svart og Hvitt
#23 Tåler du Mansours følelser?
Mar 31, 2022
Philip Rynning Coker og Magnus Winterstoe

Philip har skrevet en ærlig tekst om karakteren Mansour som har fått mange til å reagere. Og hvordan skal vi få barn, ungdommer og voksne til å bry seg om rasisme? 

Show Notes

Philip har skrevet en ærlig tekst om karakteren Mansour som har fått mange til å reagere. Og hvordan skal vi få barn, ungdommer og voksne til å bry seg om rasisme?