Svart og Hvitt

#16 Moral og white saviour complex

September 29, 2021 Philip Rynning Coker og Magnus Winterstoe
#16 Moral og white saviour complex
Svart og Hvitt
More Info
Svart og Hvitt
#16 Moral og white saviour complex
Sep 29, 2021
Philip Rynning Coker og Magnus Winterstoe

Hvem tror du at du er? Er du moraliserende eller? Hva er white saviour complex? 

Show Notes

Hvem tror du at du er? Er du moraliserende eller? Hva er white saviour complex?