MM Spektrum Podcast

#27 Role technické univerzity v udržitelné společnosti – Robert Čep, VŠB-TUO

April 02, 2022 Roman Dvorak Season 2022 Episode 27
MM Spektrum Podcast
#27 Role technické univerzity v udržitelné společnosti – Robert Čep, VŠB-TUO
Show Notes

Společně s našimi hosty, rektory a děkany technických univerzit, hledáme skutečné postavení a poslání univerzity ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Dnes hovoříme s profesorem Robertem Čepem, děkanem Fakulty strojní VŠB-TUO.