Becoming BOLD
#4 Produkt
Chapters
Becoming BOLD
#4 Produkt
Mar 02, 2021 Season 1 Episode 4
Validate Consult

Hvordan føles det, når du efter 3 års kamp endelig står med dit produkt i hånden?
I dette afsnit kigger vi på den lange rejse imod at få produceret den første Bold.
Vi snakker om:
- Hvordan får man samarbejdspartnere til at tro på sit projekt?
- Om chokket ved at første gang se en kunde tage produktet ned fra hylden.
- Og hvordan én problemstilling - hvordan får vi den produceret? - hurtigt afløses af en anden: Hvordan får vi solgt 40.000 dåser?