Lezen met je hart
Brood van het leven | Johannes 6:24-35 | 18e zondag
Brood van het leven | Johannes 6:24-35 | 18e zondag 7:36 Jezus geeft 5000 mensen te eten | Johannes 6:1-15 | 17e zondag 6:11 Door medelijden bewogen | Markus 6:30-34 | 16e zondag 5:26 Tot actie overgaan | Markus 6:7-13 | 15e zondag 5:41 Goede vraag, fout antwoord | Markus 6:1-6 | 14e zondag 5:53 Geloof beloond | Markus 5:21-43 | 13e zondag 7:57 Wonder op het meer | Marcus 4:35-41 | 12e zondag 6:29 Gods koninkrijk in ons | Marcus 4:26-34 | 11e zondag 5:51 Zondag van de Heilige Drie-eenheid | Matteüs 28:16-20 5:00 Pinksterzondag | Johannes 15,16 4:21 7e paaszondag | Johannes 17:11-19 5:46 6e paaszondag | Johannes 15:9-17 6:36 5e paaszondag | Johannes 15:1-8 5:43 4e paaszondag | Johannes 10:11-18 5:08 3e paaszondag | Lucas 24:35-48 5:30 Lezen met je hart - Lectio Divina | Introductie 0:20 Niet van brood alleen | Psalm 18:1-8, 17-20 & 29-30 6:21 Niet van brood alleen | Jeremiah 20:7-13 10:26 Niet van brood alleen | Psalm 34 7:04 Niet van brood alleen | Efeziërs 2 12:27 Niet van brood alleen | Marcus 12:28-34 6:39 Niet van brood alleen | Psalm 69 11:28 Niet van brood alleen | Exodus 33:12; 18-23 12:13 Niet van brood alleen | Johannes 17:1-7; 20-26 6:30 Niet van brood alleen | Matteüs 6:7-18 7:32