Barnebokprat

Litteraturformidling til alle barn!

November 24, 2022 Season 3 Episode 3
Barnebokprat
Litteraturformidling til alle barn!
Show Notes

I denne episoden av Barnebokprat møter du Camilla Heimstad Bergseng, Veronica Salinas og Kristin Ørjasæter, som snakker om litteraturformidling som kan fungere for alle barn uansett hvem de er og hvilke behov de har. Det skal handle om barnas møter med bildebøker og litteratur i barnehagen, og erfaringer fra Norsk barnebokinstitutts samarbeidsprosjekt «Bok til alle fysisk og digitalt» hvor vi hadde som mål å utvikle en metode for å formidle litteratur til alle barn. Prosjektet var i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, Horten bibliotek, Leser søker bok og Bjørnestien barnehage i Horten.

Bøker som omtales:

  • Guri Hauge Andresen: Alternativ og supplerende kommunikasjon for alle barn i barnehagen, Fagbokforlaget, 2020
  • Anna Fiske: Følelsesbiblioteket - en serie med bøker som omhandler ulike følelser. 
  • Se Bøker om følelser - Normedia AS
  • Kristin Roskifte, Camilla Engman og Veronica Salinas: Slem – utgave med symboler, Leser søker bok / Magikon forlag, 2022
  • Barnas startpakke. Tidlig start med symboler i barnehagen, se www.abilia.com

Se også disse artiklene fra prosjektet på nettsidene til Norsk barnebokinstitutt:

Medvirkende:

Camilla Heimstad-Bergseng jobber på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), barnehagelærerutdanningen. Hun er barnehagelærer og spesialpedagog og har jobbet mange år i Bjørnestien barnehage som assisterende styrer og i Horten kommune som spesialpedagogisk fagkoordinator. I Bjørnestien barnehage spesielt og i Horten kommune generelt, har Camilla ledet arbeidet med å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) for alle barn i barnehagen. 

Veronica Salinas jobber som formidler og forsker ved Norsk barnebokinstitutt. Hun er forfatter, skuespiller og dramatiker. Salinas har gitt ut flere bøker på norsk, og er oversatt til en rekke språk. Hun har jobbet åtte år som rådgiver og formidler i organisasjonen Leser søker bok, og har lang erfaring i ledelse av fysiske og digitale språkkafeer. Hun underviser både på forfatterutdanningen på bachelornivå og på masterstudiet i barne- og ungdomslitterær skrivekunst ved Norsk barnebokinstitutt.

Kristin Ørjasæter er direktør for Norsk barnebokinstitutt og professor i litteratur med innretning på barne- og ungdomslitteratur. Som direktør for Norsk barnebokinstitutt har hun blant annet etablert Barnelitterært forskningstidsskrift BLFT, det første nordiske, fagfellerefererte open access-tidsskriftet for barne- og ungdomslitteraturforskning.


---
Takk for at du hører på Barnebokprat, en podkast fra Norsk barnebokinstitutt.