Radio Ligevægt

#7 - Fordomme om tykke og vægtstigmatisering

February 26, 2021 Rasmus Køster-Rasmussen Season 1 Episode 7
Radio Ligevægt
#7 - Fordomme om tykke og vægtstigmatisering
Show Notes

Tykke mennesker er grådige og dovne.  Eller hvad? Fordomme om tykke mennesker er vidt udbredt i samfundet og i sundhedsvæsenet. WHO rapporten Weight bias and obesity stigma (2017) viser at mobning og udskamning af tykke er medvirkende årsag til angst, depression, spiseforstyrrelser og selvmordsforsøg.  Bidrager sundhedsvæsenet til stigmatiseringen ved at insistere på at de tykke skal tabe sig? Er sundhedsvæsenets gode intentioner om at bedre det fysiske helbred med vægttab med til at skabe mental usundhed?
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/351026/WeightBias.pdf?ua=1