Radio Ligevægt

#8 - Vægt og type 2 diabetes

February 26, 2021 Rasmus Køster-Rasmussen Season 1 Episode 8
Radio Ligevægt
#8 - Vægt og type 2 diabetes
Show Notes

Hvorfor bekymrer vi os om type 2 diabetes?  På grund af senkomplikationer. Alle senkomplikationer skyldes hjertakarsygdom. Det er veldokumenteret at vægttabsprogrammer ikke mindsker forekomsten af hjertekarsygdom hos patienter med type 2 diabetes. Så hvorfor tilrådes vægttab i alle diabetesbehandlingsvejledninger? Svaret blæser i vinden ...