Betyáros Világ

#16 - Szüntelen szünetben

December 31, 2021 SBB
#16 - Szüntelen szünetben
Betyáros Világ
More Info
Betyáros Világ
#16 - Szüntelen szünetben
Dec 31, 2021
SBB

Az első, amit tehetek, hogy őszintén megköszönöm a türelmet a részetekről. Köszönöm, mert egy darabig még biztosan élni is fogok vele. Elszállt a nyár, s én hálás szívvel gondolok rá, mert valóban kívül-belül ragyogóan telt. Ám az ősz sem a tétlenkedésről szólt, de ahhoz, hogy némi megértést kaphassak Tőletek, illik egy kis beszámolót adnom Nektek arról, mit végeztünk, miben vagyunk nyakig, és milyen magaslatok várnak még ránk...

Show Notes Transcript Chapter Markers

Az első, amit tehetek, hogy őszintén megköszönöm a türelmet a részetekről. Köszönöm, mert egy darabig még biztosan élni is fogok vele. Elszállt a nyár, s én hálás szívvel gondolok rá, mert valóban kívül-belül ragyogóan telt. Ám az ősz sem a tétlenkedésről szólt, de ahhoz, hogy némi megértést kaphassak Tőletek, illik egy kis beszámolót adnom Nektek arról, mit végeztünk, miben vagyunk nyakig, és milyen magaslatok várnak még ránk...

Szüntelen szünetben


Oda van már a lángsugarú nyár, messze még a derűs kikelet, mi több, ha jobban megnézem ott fenn, hó takará el a bérci hegyet. Magyarán igen, eltelt fél esztendő.

Szóval az első, amit tehetek, hogy őszintén megköszönöm a türelmet a részetekről. Köszönöm, mert egy darabig még biztosan élni is fogok vele. Elszállt a nyár, s én hálás szívvel gondolok rá, mert valóban kívül-belül ragyogóan telt. Ám az ősz sem a tétlenkedésről szólt, de ahhoz, hogy némi megértést kaphassak Tőletek, illik egy kis beszámolót adnom Nektek arról, mit végeztünk, miben vagyunk nyakig, és milyen magaslatok várnak még ránk...

A Cassandra Program küldetése, hogy bármely szervezet, közösség vagy magánszemély felkészülhessen arra, hogy számtalan tényező együttes hatásának eredményeként, életkörülményeink lényegesen megváltoznak, és az élhető élet fenntartásának érdekében a legjobb tudásunk és szándékaink szerint alkalmazkodnunk kell a kialakuló feltételekhez. Aki keres, az talál, s aki így tesz, az azt láthatja, ami éppen van. A Cassandra Programnak jelenleg a szervezeti alkalmazkodást támogató eleme érhető el. Az emberek és közösségek felkészülését segítő lehetőségeket, az előttünk álló év folyamán szeretnénk megalkotni és mindenki számára hozzáférhetővé tenni, de erről egy picit később.

Az őszi hónapok egy európai uniós LIFE pályázat megírásával teltek el. A Miskolci Egyetemen működő Klímaadaptációs Kompetencia Központ vezetésével egy nemzetközi konzorciumot hoztunk létre abból a célból, hogy megalkossunk egy online eszközt és olyan megoldást fejlesszünk, amellyel európai szinten mérhető fel a gazdaság szereplőinek éghajlatváltozással kapcsolatos kitettsége és sérülékenysége, illetve alkalmas arra, hogy támogathassa a felkészülésüket és az alkalmazkodásuk folyamatát. Tesszük ezt pedig éppen most azért, mert ettől az évtől az Európai Unió lehetőséget nyújt olyan, az éghajlatváltozás hatásait kezelő döntéstámogató rendszerek, és gyors reagálást biztosító eszközök fejlesztésére, amelyek lehetővé teszik a széleskörű hozzáférést valódi, működőképes adaptációs megoldásokhoz. Olyan eszközök kialakítására, amelyek alkalmasak a felmérés, tervezés, kivitelezés és értékelés teljes folyamatának lebonyolítására.

Mindennek pedig azért van jelentősége, mert amíg a mátrix működik, addig utánunk nyúl. Addig pénzért adod el a munkádat és az idődet, és a kenyeret sem fogják végtelen szeretetből utánad hajítani a boltban. Az életünk kereteit szervezetek adják, a szervezetek pedig közmegegyezésen alapuló elvont struktúrák, amiket emberek alkotnak. Így aztán egyikük alkalmazkodása és sikeres felkészülése sem képzelhető el a másiké nélkül. A növekvő erőforrás problémák, környezeti károk, társadalmi és gazdasági feszültségek, ezek egymást erősítő kölcsönhatásai, újabb és újabb fennakadást okoznak a mind sérülékenyebbé váló társadalmi rendszerekben, egyre valószerűbbé téve a teljes rendszer dominó-hatás okozta összeomlását. A társadalmi stabilitás, a létfontosságú infrastruktúrák, a pénzügyi rendszerek, az ellátási láncok működésének biztosítása szó szerinti létérdekünk. 

Szóval a pályázat beadva, tavasszal kiderül, sikerrel járunk-e. Ám amit a pályázat megírása közben tanultunk és alkottunk, az már a miénk. És remélem mielőbb, minél többünk hasznára lehet majd...

Ezzel együtt is, nem szeretnék úgy tenni, mintha elfelejtettem volna, hogy júniusban mivel köszöntem el. Valóban, meg volt az első személyes csoport találkozó, és most is csak köszönni tudom mindenkinek, aki ott volt, és vállalta az olvadást 38,5 fokban, a Margitszigeten. Kétségtelen és sokszor bizonyított tény, hogy baromi nehéz az embereket megmozdítani, legalább is fizikailag, de van elképzelésünk rá, hogyan is lehet ezt majd mégis sikerre vinni. Hogy ez mennyire lesz eredményes, ítéljük majd meg akkor.

És igen... a magyar nyelvű honlap... hiszen ezért menekültem ugye nyáron a feledés homályába. De jó is volt ott... És bár a mondás úgy szól ugye, hogy ember tervez, Isten végez... deee azért azt a végzést, ugyan csak emberek hajtják végre, és ezért hát ugye az is éppen olyan lesz, amilyen. És mind emellé – ahogy kedvenc Öreganyám mondta volt, „szegény az eklézsia, maga harangoz a pap” – társadalmi munkában készül az istenadta honlap, így aztán nem is nézzük a fogát neki... túl közelről. DE! Szép lesz, jó lesz, s bár nagy örömet különösen azoknak szerez majd, kik nem restek olvasni, legszebb reményeink szerint hasznunkra is válhat majd. A lényeg, hogy a tesztelés fázisába érkezik lassan az eszemadta, úgyhogy őszintén hiszem, hamarosan tényleg napvilágot lát.

Itt és most csupán két dolgot szeretnék a honlappal kapcsolatban kiemelni, mert bizony a teljes következő adás arról szól majd. Azért, hogy megismerhessük, és megtanuljuk használni, ügyesen. 

Szóval az első dolog, amit igazán ad majd a honlap, és én bátran kijelentem, hogy hasznunkra is válik, az egy úgynevezett rezilienciát, vagyis rugalmas ellenállóképességet felmérő kérdőív. Ez egy 100 kérdésből álló átfogó lista, ami lehetővé teszi, hogy jobban összpontosíthassunk arra, hogy mi szükséges egy valóban jó ellenállóképességgel rendelkező életvitel és háztartás kialakításához, amely alkalmas lesz rá, hogy átsegítse a benne élőket az előttünk álló környezeti, társadalmi és gazdasági bizonytalanságok tengerén. A kérdések az élet 12 területére terjednek ki, ezek a következők: közösség, mentális felkészültség, gyakorlati képességek, élelem, víz, menedék, energia, közlekedés, pénzügyek, biztonság és védelem, egészség és jólét, technológia és kommunikáció.

S bár a legalaposabb felkészülés sem jelent garanciát minden ránk váró kihívással szemben, azonban, ha figyelmet és időt fordítunk a teszt által feltárt gyengeségeink javítására, akkor pontosabban meg tudjuk majd becsülni a ránk váró feladatokat, és egy követhető terv mentén járhatunk el a saját esélyeink javítása érdekében. Ez pedig az egyik legokosabb dolog, amit megtehetünk.

A másik csuda, ami a honlapon születik, és bizony mondom, én a legnagyobb örömmel és várakozással tekintek rája, az maga a Fórum. Mert a Fórum a honlap, és egyben a közösség lelke, otthona, ereje. Merítsünk innen, osszunk meg itt. A felépítése azt a célt szolgálja, hogy az emberek mind földrajzilag, mind pedig tematikusan, tehát érdeklődési körüknek megfelelően tudjanak tájékozódni, szerveződni és megtalálni az utat egymáshoz. Hiszen ez a dolog lényege, hogy megleljük egymást mi, akik hasonlóan gondolkodunk, érzünk és valójában ott élünk egymás mellett...

Az egyik fő kategória a „Hol élsz?” kérdésre keresi a választ. Budapesten kerületenként, a megyékben a járások szintjéig hoztunk létre kategóriákat. Ezen kívül találtok még Határontúl és Diaszpóra kategóriákat is. Itt is nagyobb közigazgatási egységek szintjéig lebontva. Ezeken belül találhatja meg, vagy hozhatja létre mindenki a maga települését, Budapesten utcáját. Itt bemutatkozhat, leírhatja mivel foglalkozik, a felkészülés melyik formáját tartja a számára legfontosabbnak, és hogy milyen témák foglalkoztatják az alkalmazkodás folyamatával kapcsolatban. Reméljük Te is megtapasztalhatod: a hasonló hasonlónak örvend!

A másik fő kategória a „Mi foglalkoztat?” kérdése körül forog. A célja, hogy olyan gondolatokat és információkat osszon meg egy alakuló közösséggel, amelyek a társadalmaink lehetséges összeomlásával kapcsolatos külső és belső alkalmazkodást teszik lehetővé, és talán valamivel könnyebbé. Ezek az információk két külön területet ölelnek fel. Egyrészt a lelki, szellemi, pszichológiai vonulatát a dolognak, hiszen az emberek döntő többsége számára szinte feldolgozhatatlan a gondolata annak, hogy ami „mindig is volt”, az egyszer csak nem lesz. Ez különösen igaz abban az esetben, ha szülőkről és családról van szó. Másrészt a felkészülés fizikai, gyakorlatiasabb tennivalóit kell megtalálnunk és számba vennünk közösen. Olyan dolgokat, amelyek az önfenntartás, az önellátás, az öngyógyítás vagy az önvédelem kérdésében nyújtanak majd kapaszkodót a számunkra, sokkal nehezebb körülmények között. Egyikünknél sincsen ott a bölcsek köve, de ami tudást itt felhalmozunk és megosztunk egymással, az mindannyiunk számára hasznos lehet, hiszen ahogy mi is tanulhatunk másoktól, úgy mások is tanulhatnak az általunk megszerzett ismeretekből... és így, együtt gyarapodunk.

Nos, akkor egyelőre ennyit a honlapról. A Facebook-on lassan hatezressé dagadó csoport kapcsán pedig még annyit, hogy dolgunk s feladatunk nem csupán annak működtetése, de fejlesztése is, ami azt jelenti, hogy figyelembe kell vennünk a létező igényeket a tagok részéről. Az kristály tisztán látható a számunkra, hogy a csoportban lévő emberek háttere, személyisége és a probléma léptékével kapcsolatos helyzetértékelése nagyon vegyes. Ám a legfőképpen a folyamatokkal és az összefüggésekkel kapcsolatos ismeretei gyakran, ugyanakkor érthető módon, hiányosak. Emellé társul az a nagyon is alapvető igény, hogy a feszültséget, amit a Valósággal történő szembesülés okoz, az emberek kibeszélhessék magukból, különösen, ha saját környezetükben ennek kapcsán elutasításra találnak.

Az összeomlás lehetőségének megértése és feldolgozása, egy érzelmileg megterhelő folyamat. A legfontosabb támaszt pedig az jelentheti, ha más, hasonló helyzetben lévő emberek társaságát keressük. Felszabadító érzés annak tudata, hogy nem vagyunk egyedül, megoszthatjuk gondolatainkat másokkal, akik további információkat és tapasztalataikat is kicserélhetik velünk. Ezért tettünk egy kísérletet, és adott időpontban meghirdetve, egy online összejövetelt tartottunk, ahol moderált körülmények között beszélhetett mindenki arról, amit érez, amire számít, amitől tart... Az érdeklődés olyan nagy volt, hogy az minket is mélyen meglepett. Éppen ezért határoztunk úgy, hogy megfelelő előkészítést követően szeretnénk elindítani rendszeres, fix időpontban tartott, tematikus beszélgetéseket. Ezek időtartama, felépítése és lebonyolítása hasonló volna, így téve könnyebbé az emberek számára, hogy éljenek a lehetőséggel. Előre tudva mikor, hogyan és milyen témában számíthatnak rá.

Hiszen az embernek jólesik a tudat, hogy van hely, ahová visszatérhet még, ha nincs is szándékában...

A rendszerszintű összeomlás lehetősége egy rendkívül összetett és ellentmondásos téma. Mivel a kérdéssel kapcsolatban kevés a rendszerezetten fellelhető és tanulmányozható információ – különösen magyar nyelven –, a tevékenységünk egyik legfőbb célja, hogy minden érdeklődő megismerhesse a legfontosabb fogalmakat és gondolatokat az összeomláshoz vezető folyamatokról, az okokról, a következményekről, a hatásokról, illetve a felkészülés és az alkalmazkodás lehetőségeiről.

A legutóbbi időkig a téma nem szerepelt a média érdeklődésének középpontjában. Ám az elmúlt hónapokban ez változóban van, és a felfokozott érdeklődés jól mutatja, hogy az embereket foglalkoztatja a kérdés, hiszen lassan, de biztosan megértik... az ő életükről van szó. Eddigi munkánk elismerését jelenti, hogy felkérést kaptunk egy rádiós sorozat elkészítésére, ezzel is érthetőbbé téve a minket körülvevő folyamatok súlyosságát, gyorsaságát, életünkre gyakorolt hatásainak jelentőségét, és azokat a lehetőségeket, amiket a következményekre való felkészülésben a mélyalkalmazkodás kínál. Ez az ajánlat pedig amekkora lehetőség, akkora felelősség... s nem kevesebb munka, amelyet elvégezni csak jól érdemes igazán. Remélem, Nektek is hasznotokra válik majd...

Az elmúlt évek során rengeteg információ áramlott át rajtam, és ez amekkora ajándék, akkora teher. Levonva hát a tanulságot, hogy nyugodt szívvel nem kelthetek illúziókat senkiben, döntöttem úgy, hogy legfontosabb célommá ezeknek az ismereteknek a megosztását teszem. Mert ugye hát néhány dolgot tudunk, de amiről nem tudjuk, hogy fogalmunk sincs róla… no, azon ismeretek tárháza végtelen. Mégis, amiben a legnagyobb hiányosságot tapasztaltam meg az embereknél, az az összefüggések megértése.

Ezt szem előtt tartva határoztunk úgy, hogy a Cassandra Program keretein belül, a 2022-es év egyik stratégiai céljává tesszük a téma országos szintű, és korosztályokon átívelő megismerését és elfogadását elsősegítő, magas színvonalú audiovizuális tartalomgyártást. Ennek része egy tematikus alapon működő YouTube-csatorna indítása, amely a TED szabály figyelembevételével, rövid, lendületes és rendkívül informatív módon tár fel az éghajlatváltozáshoz, illetve a hatásaihoz történő alkalmazkodással kapcsolatos ismereteket és világít rá azok összefüggéseire. A rendszeres online megjelenés biztosítaná az alapot a téma magyar nyelvterületen kialakuló, széleskörű ismertté válásához is.

Ezzel párhuzamosan szeretnénk minél több, a témában nagyon komoly súllyal bíró videót érthetővé, és így elérhetővé tenni minél több ember számára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy nem túl egyszerű folyamat során, külföldi videók tömegéhez szeretnénk magyar nyelvű feliratokat gyártani. Ennek a jelentősége szinte felmérhetetlen, mert ugyan az információ ott van az interneten, megtalálható... ám a többség számára még sem értelmezhető. Nem az, egyszerűen azért, mert magyarul nem olvasható. Valami, ami az emberek életét ilyen mértékben befolyásolhatja, így van végül is elérhetetlen közelségben...

Azt hiszem ezt akkor érthetjük meg igazán, ha tisztában vagyunk vele (éljen a Valóság!), hogy a magyar emberek közel 60%-a nem ír, olvas vagy beszél az anyanyelvén kívül semmilyen más nyelven!!! Ezzel az Európai Unióban dobogósok vagyunk... hátulról. Ezért úgy hiszem, az ezzel kapcsolatos elhatározásunkat nyugodtan nevezhetjük úgy, hogy egy misszió...

Ám a legmagasabb szintet képviselő online tartalom sem képes azt a hatást elérni az emberekben, illetve adott közösségben, amit egy tartalmilag, technikailag és dramatikailag jól felépített személyes előadás, egy hatásos látványvilággal alátámasztott prezentáció tud. Akár bizonyos érdekcsoportok, döntéshozók számára készülő, adott témáról szóló, akár általánosabb, az érdeklődők széles körét megcélzó előadásokról van szó, a megfelelő módon és hatással kivitelezett prezentáció tartósabb eredményt ér el, és közelebb viszi a témát az emberekhez, mint bármi más.

Ha az eddig felsorolt feladatok megvalósultak, hibátlanul működnek, és kellő figyelmet generáltak az éghajlatváltozás okozta közvetlen és közvetett hatásokra való felkészülés, és az azokhoz történő alkalmazkodás témájának és feladatának, az elért eredményekre alapozva a következő nagy jelentőségű célkitűzés egy országjáró, pontosabban magyar lakta területeket lefedő előadássorozat megtervezése, felépítése és lebonyolítása. Az ily módon megteremtett és fenntartott figyelem, érdeklődés hozza létre az igényt az ismeretekben való további elmélyülésre, az összefüggések pontosabb megértésére, amely kiváltja a személyes érintettség érzését, az pedig már elkerülhetetlen módon vezet a cselekvés szükségénének kialakulásához. Vagyis el kell vinni a hírt az emberekhez, érthetővé kell tenni számukra, hogy ez bizony róluk és a gyermekeikről szól, és lehetőséget adni nekik, hogy kérdéseket tegyenek fel, és a lehetőségekhez mérten válaszokat is kapjanak... Így alakul majd a világlátásuk, és közeledik egyre inkább a Valóság felé.

Elkerülhetetlenül szükséges a megfelelő információ és támogatás megadása, hogy az emberek őszinte és fontos beszélgetéseket folytathassanak egymással a rájuk váró jövővel kapcsolatban, és mindent elkövethessenek azért, hogy az életüket érő negatív következményeket a lehető legelviselhetőbb szinten tartsák.

Ezért alakul és formálódik majd láthatóvá és elérhetővé a Cassandra Program másik oszlopa. Az, amely a szervezetek mellett az egyének és a kisebb, nagyobb közösségek felkészülését és alkalmazkodását hivatott majd segíteni és támogatni. Vagyis a családokét, a szomszédi, munkahelyi kisközösségekét, ahogy akár a nagyobb léptékű faluközösségekét is. Ehhez szeretnénk valóban hasznos elméleti és gyakorlati útmutatókat megalkotni.

A jó ellenállóképességgel rendelkező, működőképes kisközösségek kialakításának az alapja a központosítástól mentes, sejtszerűen kialakuló, az internet felépítéséhez hasonlóan működő egységek hálózata lehet. A struktúra és növekedés elméleti alapjainak tisztázását követően, olyan útmutatók és segédanyagok fejlesztése a cél, amellyel a később azonosított, a közösség kialakításában aktív szerepet játszó személyeknek megfelelő ismereteket, gyakorlati javaslatokat, ezzel pedig támogatást nyújthatunk kiemelt jelentőségű tevékenységük elindításában és folytatásában

A szemléletformálás egyik legfontosabb célja, hogy az embereket az előttünk álló, a jövőben egyre inkább fokozódó nehézségekre készítsük fel. Mivel ugyan a környezeti rendszerek összeroppanásából eredő hatások már minket is érintenek, azonban ez elkövetkezendő generációk életében fognak igazán kiteljesedni, ezért mindennél fontosabb feladat a mai gyerekek és fiatalok felkészítése, gondolkodásmódjuk részévé téve a folytonos változás elfogadását, és az ahhoz való alkalmazkodás szükségességét. Éppen ezért végtelen felelősség a megváltozó világ valóságának feltárása a fiatalok előtt. Hiszen, ha nem készítjük fel őket erre, akkor nem teszünk meg minden tőlünk telhetőt, tehát elvesszük tőlük az egyre nehezebbé váló körülmények között való boldogulás, vagyis egy élhetőbb élet lehetőségét.

A végletekig hiszünk abban, hogy az alkalmazkodási szemléletnek az ifjúságnevelés részévé kell válnia, úgy Magyarországon és Európában, ahogy a világban is. Ezért a Cassandra Program, a terület úttörőjeként, a fővárosi Cseppkő Gyermekotthonnal közösen elindítja az úgy a nevelők és egyéb felnőtt kollégák, mint a gyermekek alkalmazkodásközpontú szemléletformálását szolgáló kezdeményezését, Ifjúsági Alkalmazkodási Program néven.

Itt messze többről van szó, mint néhány nehéz sorsú gyermek támogatásáról. Az együttműködés kapcsán valami egészen új, és valami elképesztően fontos születik. E pillanatban szinte még elképzelhetetlen, miként lehet ezt a nehéz üzenetet érdekes és befogadható módon eljuttatni, egészen különböző korosztályú gyermekek, illetve fiatalok számára. Ám ha ezt a végtelen kihívást sikerre visszük, akkor nem pusztán egy, a világban bárhol alkalmazható hungarikumot teremtünk, de lehetővé tesszük ennek az életbevágó témának az iskolarendszerben történő megjelenítését... sőt, ha mondhatom azt, akkor annál talán valami még fontosabbat is. Segítséget és útmutatást a legnehezebb és legszebb feladat, a szülői lét, és a legfontosabb alapegység, a család számára. Mert a társadalom stabilitása és így biztonsága jórészt azon múlik majd, hogy a családok mennyire felkészültek a változásra, és mennyire nyugodtak vagy sem a szülők, gyermekeik sorsát illetően.

A Deep Adaptation Hungary Facebook csoportban, a tagoknak több, mint 70%-a nő, döntő többségük anya, sőt, kisgyermekes anya! Bár ez a tény nem feltétlenül szorul magyarázatra, azonban iránymutatásul mindenképpen szolgál. Azokra a kérdésekre kell választ adnunk, ami az anyákat foglalkoztatja, olyan értékek mentén, mint az együttműködés, az együttérzés vagy az áldozat készség. Ezekkel a tulajdonságokkal és képességekkel felvértezve kell szembenéznünk majd az előttünk tornyosuló problémákkal, mert el nem fordulhatunk tőlük. Szükségünk lesz a legjobb önmagunkra, mert ilyen mértékű bajokon, csak közösen juthatunk túl. Ez az egyetlen lehetőségünk. Hiszen a túlélés és az alkalmazkodás valódi természete sem más, mint maga a szeretet…

Nos, ha még itt vagy és figyelsz, akkor minden elismerésem a Tiéd. Hiszen végig hallgattad, és talán még követted is a mondókámat. Ehhez képest nekem csupán végig kell majd csinálni...

Nem lesz az olyan nehéz, hiszen a világ nem ilyen, vagy olyan... hanem csak amilyennek látod. Szóval, ha már nézzük, akkor nem is kell benne találnunk mást, csak örömöt... 

És én úgy hiszem... megtaláltam.

Reviczky Gyula – Magamról (részlet) 

Ember! önző vágy vezérel,
 Bánatával, örömével
 Ezt az undok szép világot
 Sorsodon át nézve látod.
 Hogyha gondok elcsigáznak:
 A világot éri vádad,
 S ha örömre gyúl szíved:
 Nincs e földnél semmi szebb.
...
 Hát ne fordulj vak hevedben
 A világ és rendje ellen...
 Úgy tekints az emberekre,
 Hogy a föld se jó, se ferde:
 Se gyönyör, se bú tanyája,
 Csak magadnak képe, mása.
 Ki sóhajtoz, ki mulat.
 A világ csak - hangulat


Egészéges, szeretetben megélt Új Esztendőt kívánok Nektek!

főműsor