Amazonpodden Nordisk Amazon Akademi

Att använda kanaler utanför Amazon för att driva extern trafik till Amazon

February 18, 2022 Carl Helgesson Season 1 Episode 17
Att använda kanaler utanför Amazon för att driva extern trafik till Amazon
Amazonpodden Nordisk Amazon Akademi
More Info
Amazonpodden Nordisk Amazon Akademi
Att använda kanaler utanför Amazon för att driva extern trafik till Amazon
Feb 18, 2022 Season 1 Episode 17
Carl Helgesson

Behöver man använda sig av kanaler utanför Amazon och driva extern trafik till Amazon för att lyckas?

Och vad är fördelarna och nackdelarna med att göra det?

Länge har Amazon varit en kanal där man helt inom Amazons ekosystem kan bygga sig en oerhört framgångsrik business utan att behöva tänka på någonting där utanför. Man har helt sonika kunnat fokuserat på att bara sälja på Amazon.

Teoretiskt är det fortfarande så, men…

… I takt med att Amazon utvecklas så utvecklas också hur vi Amazonsäljare måste anpassa oss för att lyckas på den globala e-handelsjätten.

En av pusselbitarna för att säkerställa framgång på Amazon idag är just kanaler utanför Amazon och att driva extern trafik till Amazon.

Det är inte en nödvändig pusselbit för att skapa en god grundförsäljning på Amazon, MEN det är en pusselbit som sätter dig i förarsätet och gör att du kan ta dig till bättre positioner än dina konkurrenter.

I det här avsnitten av Amazonpodden Nordisk Amazon Akademi så resonerar vi mer om hur just du kan använda extern trafik för att lyckas på Amazon.

Show Notes

Behöver man använda sig av kanaler utanför Amazon och driva extern trafik till Amazon för att lyckas?

Och vad är fördelarna och nackdelarna med att göra det?

Länge har Amazon varit en kanal där man helt inom Amazons ekosystem kan bygga sig en oerhört framgångsrik business utan att behöva tänka på någonting där utanför. Man har helt sonika kunnat fokuserat på att bara sälja på Amazon.

Teoretiskt är det fortfarande så, men…

… I takt med att Amazon utvecklas så utvecklas också hur vi Amazonsäljare måste anpassa oss för att lyckas på den globala e-handelsjätten.

En av pusselbitarna för att säkerställa framgång på Amazon idag är just kanaler utanför Amazon och att driva extern trafik till Amazon.

Det är inte en nödvändig pusselbit för att skapa en god grundförsäljning på Amazon, MEN det är en pusselbit som sätter dig i förarsätet och gör att du kan ta dig till bättre positioner än dina konkurrenter.

I det här avsnitten av Amazonpodden Nordisk Amazon Akademi så resonerar vi mer om hur just du kan använda extern trafik för att lyckas på Amazon.