Άκου τους AgroSpecialists

Προκλήσεις στη διαχείριση των ζιζανιών στην καλλιέργεια του ρυζιού

June 01, 2022 BASF Agricultural Solutions Greece
Προκλήσεις στη διαχείριση των ζιζανιών στην καλλιέργεια του ρυζιού
Άκου τους AgroSpecialists
More Info
Άκου τους AgroSpecialists
Προκλήσεις στη διαχείριση των ζιζανιών στην καλλιέργεια του ρυζιού
Jun 01, 2022
BASF Agricultural Solutions Greece

Η Σοφία Ζιώγα συνομιλεί με τον Κωνσταντίνο Μπόζογλου, Διευθυντή Ανάπτυξης Ζιζανιοκτόνων Ν.Ευρώπης, Μέσης Ανατολής & Αφρικής, για τις προκλήσεις στη διαχείριση των ζιζανίων στην καλλιέργεια του ρυζιού, και ειδικότερα για το κόκκινο ρύζι και γιατί θεωρείται το πιο δύσκολο στην αντιμετώπισή του. 

Show Notes

Η Σοφία Ζιώγα συνομιλεί με τον Κωνσταντίνο Μπόζογλου, Διευθυντή Ανάπτυξης Ζιζανιοκτόνων Ν.Ευρώπης, Μέσης Ανατολής & Αφρικής, για τις προκλήσεις στη διαχείριση των ζιζανίων στην καλλιέργεια του ρυζιού, και ειδικότερα για το κόκκινο ρύζι και γιατί θεωρείται το πιο δύσκολο στην αντιμετώπισή του.