Άκου τους AgroSpecialists

Πρότυποι ελαιώνες – Αποτελέσματα δυο χρόνια μετά.

March 05, 2021 BASF Podcasts Episode 1
Πρότυποι ελαιώνες – Αποτελέσματα δυο χρόνια μετά.
Άκου τους AgroSpecialists
More Info
Άκου τους AgroSpecialists
Πρότυποι ελαιώνες – Αποτελέσματα δυο χρόνια μετά.
Mar 05, 2021 Episode 1
BASF Podcasts

Ο Δημήτρης Σέρβης συνομιλεί με το Στέργιο Μπιτιβάνο για τα 2 πρώτα χρόνια των πρότυπων ελαιώνων της BASF. Τη συνομιλία συντονίζει η Μαρία Αϊβάζογλου.

Οι πρότυποι ελαιώνες της BASF αποτελούν μια σημαντική προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης της ελαιοκαλλιέργειας με στόχο την ανάδειξη των καλών καλλιεργητικών πρακτικών.

Με αυτή την πρωτοβουλία θέλουμε να αναδείξουμε πως η στοχευμένη, ορθολογική και προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες φυτοπροστασία, μπορεί να οδηγήσει σε σταθερή και ποιοτική παραγωγή καρπού και ελαιολάδου.

Δείτε περισσότερα εδώ:  https://www.agro.basf.gr/ 

Show Notes

Ο Δημήτρης Σέρβης συνομιλεί με το Στέργιο Μπιτιβάνο για τα 2 πρώτα χρόνια των πρότυπων ελαιώνων της BASF. Τη συνομιλία συντονίζει η Μαρία Αϊβάζογλου.

Οι πρότυποι ελαιώνες της BASF αποτελούν μια σημαντική προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης της ελαιοκαλλιέργειας με στόχο την ανάδειξη των καλών καλλιεργητικών πρακτικών.

Με αυτή την πρωτοβουλία θέλουμε να αναδείξουμε πως η στοχευμένη, ορθολογική και προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες φυτοπροστασία, μπορεί να οδηγήσει σε σταθερή και ποιοτική παραγωγή καρπού και ελαιολάδου.

Δείτε περισσότερα εδώ:  https://www.agro.basf.gr/