Άκου τους AgroSpecialists

Προστασία στο καρπίδιο

May 31, 2021 BASF Podcasts Episode 3
Άκου τους AgroSpecialists
Προστασία στο καρπίδιο
Show Notes

Ο Δημήτρης Σέρβης συνομιλεί με το Στέργιο Μπιτιβάνο για την επιδημιολογία του γλοιοσπορίου και τον έλεγχο του στο καρπίδιο. 

Τη συνομιλία συντονίζει η Μαρία Αϊβάζογλου.