DKS Arena

Hvordan står det til med UKM?

May 04, 2021 Trøndelag fylkeskommune Season 1 Episode 9
DKS Arena
Hvordan står det til med UKM?
Chapters
DKS Arena
Hvordan står det til med UKM?
May 04, 2021 Season 1 Episode 9
Trøndelag fylkeskommune

UKM (Ung Kultur Møtes) er den viktigste arenaen for unge som ønsker å vise fram sin kunst. Anna Josefine Kvaløsæter og Tor Erik Munkvold jobber med UKM i Trøndelag og gir oss en oppdatering og reflekterer over hvordan UKM og DKS kan samarbeide.

Show Notes

UKM (Ung Kultur Møtes) er den viktigste arenaen for unge som ønsker å vise fram sin kunst. Anna Josefine Kvaløsæter og Tor Erik Munkvold jobber med UKM i Trøndelag og gir oss en oppdatering og reflekterer over hvordan UKM og DKS kan samarbeide.