Всяка книга си има история

Съм или сме.

August 26, 2021 Всяка книга си има история - Кремена Димитрова и Деси Алексиева
Всяка книга си има история
Съм или сме.
Show Notes

Деси и Кремена представят новата стихосбирка на Елица Мавродинова “Съм”.

Support the show