TPF's Podcast

Tai sao lai co lich am duong

December 19, 2022 Rafael
TPF's Podcast
Tai sao lai co lich am duong
Show Notes

Âm lịch là loại lịch dựa trên các chu kỳ của mặt trăng. Mặt trăng trải qua các giai đoạn khác nhau mỗi tháng và âm lịch dựa trên các giai đoạn này. Lịch âm được sử dụng bởi nhiều nền văn hóa trên thế giới và nó đặc biệt quan trọng trong các xã hội nông nghiệp. Tra cứu âm lịch được sử dụng để dự đoán khi nào mùa màng sẽ sẵn sàng cho thu hoạch, và nó cũng được sử dụng để lên kế hoạch cho các lễ hội tôn giáo và văn hóa. Ngoài ra, dựa vào âm lịch có thể dự đoán thuỷ triều. ​Có một vài lý do tại sao lịch âm được sử dụng. Một là do mặt trăng quay quanh Trái đất, điều này có thể có lịch dựa trên mặt trăng. Lý do khác là quỹ đạo của mặt trăng không tròn hoàn hảo nên nó trải qua các giai đoạn khác nhau.

Xem thêm: Lịch âm ngày hôm nay 

Chi tiết: https://vansu.net/lich-am-duong.html