TPF's Podcast

VPN la gi - Muc dich su dung VPN - Xuanhieu

January 10, 2023 Rafael
TPF's Podcast
VPN la gi - Muc dich su dung VPN - Xuanhieu
Show Notes

Trả lời cho câu hỏi: VPN là gì?

VPN cho phép người dùng kết nối với một mạng từ xa, chẳng hạn như mạng công ty, qua Internet. Khi bạn kết nối với VPN, máy tính của bạn sẽ thiết lập một đường hầm an toàn tới máy chủ VPN. Tất cả lưu lượng truy cập trực tuyến của bạn sau đó được chuyển qua đường hầm này. Máy chủ VPN có thể được đặt ở bất cứ đâu trên thế giới.

VPN được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

• Bảo vệ hoạt động trực tuyến của bạn
• Bảo vệ sự riêng tư của bạn
• Bỏ qua kiểm duyệt và hạn chế
• Kết nối với mạng từ xa cho công việc hoặc du lịch

VPN tốt nhất là công nghệ tạo kết nối an toàn, được mã hóa giữa máy tính của bạn và máy chủ VPN. Kết nối này cho phép bạn truy cập internet và mọi tài nguyên có sẵn trên mạng một cách an toàn.

Xem bài viết chi tiết: https://xuanhieu.net/vpn-la-gi-tai-sao-ban-phai-dung-vpn-khi-online/