GIH-podden

Om delaktighet inom ungdomsidrotten med Karin Redelius

February 23, 2023 Season 1 Episode 9
Om delaktighet inom ungdomsidrotten med Karin Redelius
GIH-podden
More Info
GIH-podden
Om delaktighet inom ungdomsidrotten med Karin Redelius
Feb 23, 2023 Season 1 Episode 9

Det blir ett intressant temaavsnitt där vi tillsammans med professorn Karin Redelius samtalar om barn- och ungdomsidrott – hur unga påverkas och vad de lär sig av att hålla på med idrott.

Inledningsvis pratar vi om hur det kom sig att Karin valde att studera pedagogik efter sin lärarutbildning och vilka händelser som gav anledning till att Karins väg ledde in till forskarspåret. 

I första delen pratar vi om barn och ungas rätt att få sin röst hörs inom idrotten. Det kan tyckas vara en självklarhet i dagens idrottsamhälle, men det är och har inte alltid varit så självklart. Karin lyfter hur viktigt delaktighet är inom barn och ungdomsidrotten och lyfter fram delaktighet i tre former: social delaktighet, politisk delaktighet och tävlingsidrottens delaktighet och förklarar vad begreppen innebär. 

Vidare pratar vi om idrottens selektering och specialisering. Hur påverkas barn av att man vid tidig ålder selekteras ut och påvisar vilka som är bra och hur påverkas barn och ungdomar av att inte bli utvald att spela vid tex en match? Vi pratar om den relativa ålderseffekten och om det verkligen stämmer att barn födda tidigt på året har fördelar i sitt idrottsutövande i jämförelse med de som är födda senare på året?

Vi avslutar med att diskutera hur kan samhället ta vara på ungas idrottande på ett bra sätt och hur vi kan få barn och ungdomar att fortsätta att idrotta längre upp i åldrarna. 

Trevlig lyssning!

Show Notes

Det blir ett intressant temaavsnitt där vi tillsammans med professorn Karin Redelius samtalar om barn- och ungdomsidrott – hur unga påverkas och vad de lär sig av att hålla på med idrott.

Inledningsvis pratar vi om hur det kom sig att Karin valde att studera pedagogik efter sin lärarutbildning och vilka händelser som gav anledning till att Karins väg ledde in till forskarspåret. 

I första delen pratar vi om barn och ungas rätt att få sin röst hörs inom idrotten. Det kan tyckas vara en självklarhet i dagens idrottsamhälle, men det är och har inte alltid varit så självklart. Karin lyfter hur viktigt delaktighet är inom barn och ungdomsidrotten och lyfter fram delaktighet i tre former: social delaktighet, politisk delaktighet och tävlingsidrottens delaktighet och förklarar vad begreppen innebär. 

Vidare pratar vi om idrottens selektering och specialisering. Hur påverkas barn av att man vid tidig ålder selekteras ut och påvisar vilka som är bra och hur påverkas barn och ungdomar av att inte bli utvald att spela vid tex en match? Vi pratar om den relativa ålderseffekten och om det verkligen stämmer att barn födda tidigt på året har fördelar i sitt idrottsutövande i jämförelse med de som är födda senare på året?

Vi avslutar med att diskutera hur kan samhället ta vara på ungas idrottande på ett bra sätt och hur vi kan få barn och ungdomar att fortsätta att idrotta längre upp i åldrarna. 

Trevlig lyssning!