GIH-podden

Kan barn och unga välja idrott? med Britta Thedin Jakobsson och Bengt Larsson

December 03, 2021 Gymnastik- och idrottshögskolan Season 1 Episode 8
Kan barn och unga välja idrott? med Britta Thedin Jakobsson och Bengt Larsson
GIH-podden
More Info
GIH-podden
Kan barn och unga välja idrott? med Britta Thedin Jakobsson och Bengt Larsson
Dec 03, 2021 Season 1 Episode 8
Gymnastik- och idrottshögskolan

I detta avsnitt pratar vi med lektorerna Bengt Larsson och Britta Thedin Jakobsson om temat ”Kan barn och unga välja idrott? - ett samtal om idrott i barn och ungas liv."

I första delen pratar vi om hur ungdomars livsstil påverkar deras idrottsutövande i föreningsidrotten och hur idrottsutövandet skiljer sig beroende på var i landet man växer upp.  Är det verkligen skidåkning som de flesta ungdomar väljer om man bor norrut i landet? Vi pratar om vilka fördelar idrottsutövandet har för ungdomar och vilka ungdomar som stannar kvar i sin idrott under den här perioden i livet, men även vad som gör att ungdomar slutar idrotta. Skolan har en påverkan på våra ungdomar, både vad gäller att skapa intresse för rörelse men skolan kan också ta mycket tid vilket kan påverka hur ungdomarna prioriterar. 

Vidare pratar vi om det finns några negativa konsekvenser av att vara med i en idrottsförening och hur viktiga tränarna i föreningen är för ungdomarna. Påverkar kända idrottsstjärnor vilken idrott ungdomar väljer? 

I den avslutande delen funderar vi över hur pandemin har påverkat våra ungdomars idrottsutövande och om föreningsidrotten kan locka tillbaka ungdomarna till idrotten eller om idrottsutövandet har blivit mer individualiserat.  

Musik: Windy av Ikson

Show Notes Transcript

I detta avsnitt pratar vi med lektorerna Bengt Larsson och Britta Thedin Jakobsson om temat ”Kan barn och unga välja idrott? - ett samtal om idrott i barn och ungas liv."

I första delen pratar vi om hur ungdomars livsstil påverkar deras idrottsutövande i föreningsidrotten och hur idrottsutövandet skiljer sig beroende på var i landet man växer upp.  Är det verkligen skidåkning som de flesta ungdomar väljer om man bor norrut i landet? Vi pratar om vilka fördelar idrottsutövandet har för ungdomar och vilka ungdomar som stannar kvar i sin idrott under den här perioden i livet, men även vad som gör att ungdomar slutar idrotta. Skolan har en påverkan på våra ungdomar, både vad gäller att skapa intresse för rörelse men skolan kan också ta mycket tid vilket kan påverka hur ungdomarna prioriterar. 

Vidare pratar vi om det finns några negativa konsekvenser av att vara med i en idrottsförening och hur viktiga tränarna i föreningen är för ungdomarna. Påverkar kända idrottsstjärnor vilken idrott ungdomar väljer? 

I den avslutande delen funderar vi över hur pandemin har påverkat våra ungdomars idrottsutövande och om föreningsidrotten kan locka tillbaka ungdomarna till idrotten eller om idrottsutövandet har blivit mer individualiserat.  

Musik: Windy av Ikson

Denna transkribering har skapats automatiskt med hjälp av ett transkriberingsverktyg.

1
00:00:00,000 --> 00:00:27,100
Hej och välkomna till ihop och den en
podd för vi som ska inte gymma idag

2
00:00:27,100 --> 00:00:34,100
heter Maria och Camilla Jag jobbar som
institutionssekreterare att jobba som

3
00:00:34,100 --> 00:00:40,200
handläggare tanken är att vi du och
jag ska lära oss mer om barn och ungas

4
00:00:40,200 --> 00:00:45,800
idrottande i ett samtal om idrott i
barn och ungas liv i det här till

5
00:00:45,800 --> 00:00:52,100
avsnittet ska vi prata med två lärare
och rektorer idrottsvetenskaplig GH

6
00:00:52,100 --> 00:00:57,700
Bengt Larsson och Britta till din
Jakobsson två idrottslärare som efter

7
00:00:57,700 --> 00:01:02,900
en tid i riket tog steget in i Bengt
Larsson disputerade vid Stockholms

8
00:01:02,900 --> 00:01:08,400
Universitet med avhandlingen ungdomarna
idrotten tonåringar idrottare i fyra

9
00:01:08,400 --> 00:01:12,800
skilda miljöer som handlar om i vilken
utsträckning i vilka former

10
00:01:12,800 --> 00:01:18,900
16-åringar idrottar Fokus riktas mot
ungdomars idrotts banor i och utanför

11
00:01:18,900 --> 00:01:22,300
en förening och relateras till
boendeort så ekonomiska

12
00:01:22,300 --> 00:01:26,800
omständigheter och kön i avhandlingen
sätt fråga om Idrottens

13
00:01:26,800 --> 00:01:31,200
tillgänglighet i centrum och den
belyser ungdomars möjlighet att driva

14
00:01:31,200 --> 00:01:36,700
och delta i idrott mot bakgrund av de
egna livsvillkoren skicka till din

15
00:01:36,700 --> 00:01:42,600
Jakobsson disputerade med avhandlingen
vilka stanna kvar och varför en studie

16
00:01:42,600 --> 00:01:48,700
om ungas föreningsidrotten det under
uppväxtåren den studerande ungdomar

17
00:01:48,700 --> 00:01:53,100
under nio år vilka som deltar i
föreningsidrott under barn och

18
00:01:53,100 --> 00:01:58,500
ungdomsåren I vilka idrotter och vad
som utmärker ungdomar som fortsätter

19
00:01:58,500 --> 00:02:04,000
och varför de friidrott både Bengt
och Britta menar att det var professor

20
00:02:04,000 --> 00:02:09,600
Lars Magnus Engström Nestor bland
forskare som ägnat sig åt barns och

21
00:02:09,600 --> 00:02:16,500
ungdomars idrottsplaner motionsvanor
och livsstil samt idrottsundervisningen

22
00:02:16,500 --> 00:02:22,100
som inspirerade till deras egna studier
och datamaterialet i avhandlingen

23
00:02:22,100 --> 00:02:37,300
bygger på projektet skor idrott hälsa
som lars-magnus Engström ledde Bengt

24
00:02:37,300 --> 00:02:41,700
och Birgitta det är så glad att vara
här i dagens avsnitt ska vi prata om

25
00:02:41,700 --> 00:02:47,100
temat kan barn och unga välja idrott
samt om idrott och livsstil i

26
00:02:47,100 --> 00:02:50,300
ungdomsåren det ska bli
jätteintressant och framförallt är

27
00:02:50,300 --> 00:02:54,900
ett viktigt ämne med tanke på att
ungdomar generellt rör sig allt mindre

28
00:02:54,900 --> 00:02:59,000
samhället vi har dessutom en pandemi
som jag haft med oss senaste ett och

29
00:02:59,000 --> 00:03:04,000
ett halvt åren och kanske borde
påverkat idrottsutövande ett både

30
00:03:04,000 --> 00:03:08,100
Positivt och negativt och kommer bara
titta lite på faktorerna som gör

31
00:03:08,100 --> 00:03:13,000
varför man väljer idrott från
början spelar någon roll var man

32
00:03:13,000 --> 00:03:18,000
växer upp och påverkar uppväxtmiljö
har möjlighet att börja att idrotta

33
00:03:18,000 --> 00:03:28,800
som jag har under de senaste 25 åren
så visar sig och att den kontext man

34
00:03:28,800 --> 00:03:36,000
befinner sig i som då består av utbud
förstås i tid och otid det jag

35
00:03:36,000 --> 00:03:42,700
handlade också om idrottskultur ännu
stark den här men sen så i tillägg

36
00:03:42,700 --> 00:03:47,800
till det så behöver så så att
föräldrarnas utbildningsnivå och

37
00:03:47,800 --> 00:03:55,500
resurser har inverkan på att man blir
idrottar idrottsföreningar inte så

38
00:03:55,500 --> 00:04:02,500
det är flera faktorer som faktiskt
samverkar här och jag har Inte hållit

39
00:04:02,500 --> 00:04:06,700
på lika länge med min forskning som
Bengt har gjort utan jag har ju hållit

40
00:04:06,700 --> 00:04:14,000
på ungefär en tio femton år och
förutom de som säger för det

41
00:04:14,000 --> 00:04:18,300
stämmer väl överens med de som jag
ser i den forskningen Jag har blivit

42
00:04:18,300 --> 00:04:26,300
så är det också vad det finns för
tillgång på förening Alltså vilka

43
00:04:26,300 --> 00:04:32,900
möjligheter Finns det att delta i
idrottsföreningar Vad är utbudet där

44
00:04:32,900 --> 00:04:40,000
man är och finns det olika nivåer att
kunna idrotta på och lag och

45
00:04:40,000 --> 00:04:45,700
individuellt Vilka är det som är
medlemmar i en idrottsförening och och

46
00:04:45,700 --> 00:04:50,600
vilka idrottar utanför en Ja de
alltså de som är det finns ju

47
00:04:50,600 --> 00:04:55,500
väldigt starkt samband mellan de
ungdomar Vi tar det någon 15 16

48
00:04:55,500 --> 00:04:59,400
åringar i mitt fall vars föräldrar
och besitter ett Högt uppe Vi ska

49
00:04:59,400 --> 00:05:03,700
betalas då är man i högre
utsträckning medlem i idrottsförening

50
00:05:03,700 --> 00:05:09,700
om man är ungdom och detsamma gäller
att om man om föräldrarna har starka

51
00:05:09,700 --> 00:05:15,400
ekonomiska resurser bör man också i
högre grad medlem i idrottsförening

52
00:05:15,400 --> 00:05:21,300
en om föräldrarna inte har det så
att de två tycker du om sticker ut sen

53
00:05:21,300 --> 00:05:27,300
är det också så att kön betyder en
del alltså Det betyder en del att vara

54
00:05:27,300 --> 00:05:31,800
pojke är att vara flicka det för
olika stor betydelse beroende på

55
00:05:31,800 --> 00:05:39,500
Vilken miljö Vilken kontext vin Vi
tittar i på vissa orter visade sig så

56
00:05:39,500 --> 00:05:44,500
såg jag flickorna pojkarna i lika hög
grad medlemmar idrottsförening medans

57
00:05:44,500 --> 00:05:49,500
på andra orter så är det Antingen
så att det är flicka som är i

58
00:05:49,500 --> 00:05:54,900
majoritet eller så pojkarna och jag
tänker om jag ska komplettera den

59
00:05:54,900 --> 00:06:00,000
bilden som det är tänkt nu visar du
på med föräldrars bakgrund och

60
00:06:00,000 --> 00:06:05,600
erfarenhet så skulle jag säga att de
15 16 åringar eller rättare sagt De

61
00:06:05,600 --> 00:06:11,700
som är från 10 år till 19 som jag
var fullt vad som utmärker de som är

62
00:06:11,700 --> 00:06:17,600
kvar det är ju att de har startat
tidigt men idrott att de har prövat

63
00:06:17,600 --> 00:06:23,500
två eller fler flera idrotter att de
har utövat idrott med sina föräldrar

64
00:06:23,500 --> 00:06:28,100
och sen så är det också så att vi
materialet så är det väldigt

65
00:06:28,100 --> 00:06:35,600
väldigt få om ens någon som börjar
efter 12 års ålder men idrott du har

66
00:06:35,600 --> 00:06:42,300
ju vad som karakteriserar dem som
idrottare i en förening Finns det

67
00:06:42,300 --> 00:06:49,000
några utmärkande drag för för de
som inte idrottare i en förening eller

68
00:06:49,000 --> 00:06:54,900
gå med i en idrottsförening Alltså
vad jag kan se i mitt material det det

69
00:06:54,900 --> 00:07:00,700
att att olika grupper i samhället
lever olika livsstilar får man alltså

70
00:07:00,700 --> 00:07:07,700
ens liv ser olika ut beroende på
kanske vad man gör på fritiden var

71
00:07:07,700 --> 00:07:13,900
man bor och så vidare Och i livsstils
begreppet eller lever så så kan man

72
00:07:13,900 --> 00:07:20,300
också ta in det här med Idrott och i
vissa livsstilar så har vi idrott en

73
00:07:20,300 --> 00:07:26,400
plats men vissa livstiden som har inte
idrott det Vi kan väl jag kan väl

74
00:07:26,400 --> 00:07:30,900
säga det att att idrott har en mer
självklar plats i de livsstilar som

75
00:07:30,900 --> 00:07:38,800
leds av grupper som har hög utbildning
eller ekonomi än i övriga så att jag

76
00:07:38,800 --> 00:07:42,500
skulle vilja säga något det att det
är en man kan se det som är

77
00:07:42,500 --> 00:07:48,200
livsstilsfrågor det här och de som du
inte idrottar Ja där där är inte

78
00:07:48,200 --> 00:07:53,600
naturligt att idrott finns i den
livsstil man på lever Hur kan man då

79
00:07:53,600 --> 00:07:59,700
få fler unga att idrotta och då
framförallt för de ungdomar idrotten

80
00:07:59,900 --> 00:08:05,300
��r helt naturligt eller man har den
typen av livsstilen Jag tror att skolan

81
00:08:05,300 --> 00:08:11,900
kan ha en väldigt viktig roll här
för dit måste alla och där skulle

82
00:08:11,900 --> 00:08:18,900
det kunna göras insatser förutom att
skolan då skulle kunna vara en sådan

83
00:08:18,900 --> 00:08:22,900
plats där man kan få pröva alltså
förutom ämnet idrott och hälsa det

84
00:08:22,900 --> 00:08:27,800
det handlar om att mängder av olika
rörelser förmågor att kunna

85
00:08:27,800 --> 00:08:33,700
fortsätta att göra det under skoltid
eller i anslutning till skolan vi

86
00:08:33,700 --> 00:08:40,200
skulle vara en sån del det Jag kan se
materialet och den första studien som

87
00:08:40,200 --> 00:08:45,000
refererar till det är ju det att
ungdomar som är kvar de har ju övat

88
00:08:45,000 --> 00:08:52,800
väldigt mycket olika rörelseförmåga
ge mig att de har tränat och även

89
00:08:52,800 --> 00:08:59,000
tävlat frekvent ofta Varför slutar
ungdomar att idrotta Tror ni av dem som

90
00:08:59,000 --> 00:09:05,900
senare jag har så ta med dem rösterna
som har slutat så är det ju det

91
00:09:05,900 --> 00:09:11,000
många vill fortsätta men de vill inte
fortsätta i den formen som erbjuds vid

92
00:09:11,000 --> 00:09:17,800
15.16 års ålder eller ännu tidigare
där Det blir mycket mera än

93
00:09:17,800 --> 00:09:26,800
konkurrerande Fokus alltså att man ska
prestera tid uppföra sig på ett visst

94
00:09:26,800 --> 00:09:34,300
sätt inte vara rörelse kapaciteten
eller förmågan att att det betonas

95
00:09:34,300 --> 00:09:39,700
att man inte vill bli förutom att vara
lägga ner mycket tid på att träna

96
00:09:39,700 --> 00:09:46,400
och tävla så ska man också göra
detta disciplinerat göra det tränaren

97
00:09:46,400 --> 00:09:53,700
säger innehåller sig gruppen har
rätt utrustning med sig kunna ta sig

98
00:09:53,700 --> 00:09:59,100
till och från träningarna och det är
såna saker som då kan lägga hinder

99
00:09:59,100 --> 00:10:03,500
för då inte har de här
möjligheterna att det är det inte så

100
00:10:03,500 --> 00:10:08,500
att de inte ungdomarna säger att de
inte vill tävla för Kampen för

101
00:10:08,500 --> 00:10:12,900
stunden är väldigt väldigt viktigt
för de här ungdomarna som är kvar i

102
00:10:12,900 --> 00:10:19,100
alla fall men de är förvånad för
att intresserad av att nå idrottslig

103
00:10:19,100 --> 00:10:25,100
framgång i materialet jag har så här
Det är väldigt väldigt få det att

104
00:10:25,100 --> 00:10:31,100
de har tänkt att tjäna pengar på sin
idrott eller nå Elit eliten och då

105
00:10:31,100 --> 00:10:35,800
kan ju faktiskt vara så att det måste
finnas andra sätt att få lov att

106
00:10:35,800 --> 00:10:40,700
fortsätta hålla på med
föreningsidrott genom att man kanske

107
00:10:40,700 --> 00:10:46,800
kan blanda grupper det behöver inte
alltid vara könsdelar i grupper att

108
00:10:46,800 --> 00:10:51,400
man kanske kan ha mer flexibla tider
att man inte behöver vara på alla

109
00:10:51,400 --> 00:10:58,700
träningarna att man kan få lov att ha
en större inflytande över hur

110
00:10:58,700 --> 00:11:05,600
träningen ut och det kan också vara
så som också en del utav ungdomarna

111
00:11:05,600 --> 00:11:11,100
vittnar att de har av de som ändå är
kvar att de har slutat mig igen idrott

112
00:11:11,100 --> 00:11:26,300
att de inte kunna fortsätta en annan
Idrott och det var inte det som var

113
00:11:26,300 --> 00:11:28,600
deras Mål med att hålla på

114
00:11:29,000 --> 00:11:34,900
Nej men det är en viktig poäng Britta
Så nu tar lite framåt tycker jag att

115
00:11:34,900 --> 00:11:42,800
idrotten du själv kan kan arbeta med
Frågan och säkert också om man är

116
00:11:42,800 --> 00:11:49,900
intresserad därifrån åstadkomma
förändringar till det bättre då det

117
00:11:49,900 --> 00:11:59,400
är nu som vi har genomfört det är
det att skolan har ju fått en den har

118
00:11:59,400 --> 00:12:07,300
alltid haft en stor plats ungas liv och
den har blivit mer på men de som

119
00:12:07,300 --> 00:12:13,700
ändå händer inför ett betygssystem
där betygen kommer ännu tidigare nu

120
00:12:13,700 --> 00:12:21,100
Från att ha varit något senare att
det är störigt mer reggae utforma

121
00:12:21,100 --> 00:12:25,300
betygskriterierna på ett annat sätt
så uppfattar jag att

122
00:12:25,300 --> 00:12:32,400
fokusgruppsintervjuer som vi har
genomförts 7 och sedan 2016 de visade

123
00:12:32,400 --> 00:12:37,700
att ungdomarna mer betonar detta med
att skolan tar tid att det är viktigt

124
00:12:37,700 --> 00:12:46,100
att få betyg åt det gör det i de
här för att skolan är också betygen

125
00:12:46,100 --> 00:12:54,800
är ju tur valsystem till högre
studier och det framkommer i att man

126
00:12:54,800 --> 00:12:59,900
måste lägga mer tid på skolan kan
man säga det att det är flera ut och

127
00:12:59,900 --> 00:13:04,000
ungdomarna som lägger mycket tid på
skolan som också är de som lever kvar

128
00:13:04,000 --> 00:13:09,800
i föreningen men det kan ju vara andra
faktorer som påverkar det alltså att

129
00:13:09,800 --> 00:13:15,200
man genom att vara disciplinerad göra
det läraren säger inrätta sig i

130
00:13:15,200 --> 00:13:21,000
skolan så kanske både kan fundera
över betygssystemet men också att man

131
00:13:21,000 --> 00:13:23,400
hinner att få med sig mera i

132
00:13:23,900 --> 00:13:27,900
National gansera sin fritid på ett
annat sätt Det finns ju sådana

133
00:13:27,900 --> 00:13:32,400
utsagor och så och så vill jag
tillägga det också att vi ska komma

134
00:13:32,400 --> 00:13:37,100
ihåg som också många ungdomar
uppskattar med som är kvar med

135
00:13:37,100 --> 00:13:40,900
idrottsrörelsen och de säger att de
har slutat Men ändå vill fortsätta

136
00:13:40,900 --> 00:13:46,200
med idrott men på ett annat sätt Det
är ju det idrottsrörelsen i en

137
00:13:46,200 --> 00:13:51,500
fantastiskt ställe om den utförs på
rätt sätt att den ger ju verkligen

138
00:13:51,500 --> 00:14:04,000
att de kanske kan vara med och påverka
men de behöver inte ta allt initiativ

139
00:14:04,000 --> 00:14:10,400
själva att de får lov att vara komma
dit regelbundet och efterfrågade och

140
00:14:10,400 --> 00:14:16,900
de lär sig så där både idrottsliga
och kroppsrörelser förmågan men

141
00:14:16,900 --> 00:14:21,100
även andra saker så att de delarna
får man ju också tänka att en del

142
00:14:21,100 --> 00:14:26,500
saknar ju att inte kunna vara med
föreningsidrott ande men att de vill

143
00:14:26,500 --> 00:14:31,400
göra det mer på sina egna villkor det
är ju ett av resultaten i de senaste

144
00:14:31,400 --> 00:14:37,900
ungdomsbarometern till exempel att man
vill vara hälsosam man vill hålla på

145
00:14:37,900 --> 00:14:44,800
med hälsosamma aktiviteter men på ett
mer flexibelt på sitt eget sätt

146
00:14:44,800 --> 00:14:54,900
precis så då kanske de dem idag att
själv välja sina träningstider är

147
00:14:54,900 --> 00:14:59,600
man medlem i förening så så har man
ju att följa de här tiden när man

148
00:14:59,600 --> 00:15:05,000
ska vara där om man ska göra allting
som som tjänar en bil och sådär om

149
00:15:05,000 --> 00:15:09,800
man ska vara tillgänglig för
matchspel på någon helg och så där

150
00:15:09,800 --> 00:15:15,300
så att det är möjligt att det inte
jag Det finns säkert en grupp som inte

151
00:15:15,300 --> 00:15:20,100
vill ha det så men som vill idrotta
och det är väl därför kanske om det

152
00:15:20,100 --> 00:15:27,400
här idrottandet på egen hand Stig jag
är ändå så högt som det är nu har

153
00:15:27,400 --> 00:15:32,300
jag kört det liksom på samhällsnivå
kring att att det ser olika ut i olika

154
00:15:32,300 --> 00:15:38,300
områden och vad tiden har han skapat
nya förutsättningar men om man ska

155
00:15:38,300 --> 00:15:43,500
titta på vad ska man säga på
regional nivå Alltså vi fyra som

156
00:15:43,500 --> 00:15:48,100
sitter här Vi Vi kommer alla från
olika delar av Sverige och jag tror det

157
00:15:48,100 --> 00:15:53,600
är ganska medvetna om att de idrott
ser väldigt olika ut runt omkring i

158
00:15:53,600 --> 00:15:59,700
Sverige Om man tittar nära Vad finns
det för orsaker till till de olika

159
00:15:59,700 --> 00:16:06,400
naturligtvis är det vädret som skapar
olikheter Det är lättare med

160
00:16:06,400 --> 00:16:12,300
vinteridrottare i norra Sverige och så
vidare Men finns det andra aspekter på

161
00:16:12,900 --> 00:16:17,600
På det här området ganska roligt Du
sa här nu Jag ska fånga upp dig med

162
00:16:17,600 --> 00:16:23,600
vit idrott i norra Sverige Ja jag har
gjort datainsamling i Luleå som du

163
00:16:23,600 --> 00:16:28,200
verkligen i norra Sverige och kommer
också dit med den föreställningen

164
00:16:28,200 --> 00:16:33,800
att det är många som åker skidor men
de i det här materialet som omfattar

165
00:16:33,800 --> 00:16:38,400
ungefär 12 men ring mig så var det ju
faktiskt så att de flesta skidåkarna

166
00:16:38,400 --> 00:16:40,200
de hittar vi Stockholm

167
00:16:40,400 --> 00:16:48,600
Sätt Det var Det var ganska intressant
faktiskt men jag jag tror att att eller

168
00:16:48,600 --> 00:16:53,200
det är ju så att det finns ju ett
utbud porten här som som Dom anpassar

169
00:16:53,200 --> 00:16:58,800
sig till förstås att man inte ser av
av Idrott och på vissa orter så är

170
00:16:58,800 --> 00:17:02,600
det ut väldigt snart men då Han
passar någon sättet är att om man

171
00:17:02,600 --> 00:17:08,200
vill hålla på med idrott så så
någonting där i Stockholm så är det

172
00:17:08,200 --> 00:17:12,300
ju ett väldigt stort utbud du inte
bara idrottsutbildarna utan

173
00:17:12,300 --> 00:17:18,300
fritidsutbud generellt satt där är
det på ett vis lättare då att hitta

174
00:17:18,300 --> 00:17:22,800
någonting men samtidigt är det svårt
Kanske eftersom det är så mycket

175
00:17:22,800 --> 00:17:29,600
annat den idrott som lockar så att det
där är verkligen verkligen olika och

176
00:17:29,600 --> 00:17:32,100
det är det här som jag började med
att tala om här om det här

177
00:17:32,100 --> 00:17:38,700
kontextuella sen så har ju också
idrotterna olika stark ställning på

178
00:17:38,700 --> 00:17:45,700
olika orter också de pekar åt det
hållet de störningar som jag

179
00:17:45,700 --> 00:17:51,600
refererar till här att till exempel
när man kommer till en viss ålder så

180
00:17:51,600 --> 00:17:57,300
är det inte längre finns något
herrlag i hockey men man har ingen lust

181
00:17:57,300 --> 00:18:01,700
att spela med tjejerna ett damlaget i
hockey om man är kille och så vidare

182
00:18:01,700 --> 00:18:07,400
Det är såna utsåg jag kan få det
eller att Nej men det gick inte att

183
00:18:07,400 --> 00:18:11,500
fortsätta med fotboll på den här
nivån för vi var inte tillräckligt

184
00:18:11,500 --> 00:18:20,700
många eller tränaren flyttade om det
är mindre ort eller tiderna upptogs av

185
00:18:20,700 --> 00:18:25,900
något annat lag så att man kunde inte
fortsätta med ungdomslagen eller

186
00:18:25,900 --> 00:18:32,400
träningshallar när man skulle göra
dem så volterna eller annat blev då

187
00:18:32,400 --> 00:18:38,100
fick man åka längre för till Hopp
gropar och annat så att de måste ses

188
00:18:38,100 --> 00:18:45,100
i det kontextet eller ungdomarna
befinner sig i att det är det jag har

189
00:18:45,100 --> 00:18:49,800
gjort en studie visat att andra efter
just det här att om man bara tittar i

190
00:18:49,800 --> 00:18:55,200
Stockholm så vet vi att det är så
jag tänker Elofsson Blomdahls studie

191
00:18:55,200 --> 00:19:03,100
flest föreningsaktiva finns exempelvis
i på Lidingö danderyd-täby att de

192
00:19:03,100 --> 00:19:10,500
kan ha då göra föräldrars bakgrund
så alltså så ekonomiska resurser Kan

193
00:19:10,500 --> 00:19:27,700
föräldrar och eller han har jag har
läst någonstans att det som idrottar

194
00:19:27,700 --> 00:19:33,000
för mer specifika egenskaper som kan
vara bra att ha senare i livet Vad ska

195
00:19:33,000 --> 00:19:36,900
ni se för typ av egenskaper det skulle
kunna vara och då tänker jag

196
00:19:36,900 --> 00:19:42,000
framförallt både på det personliga
planet med kanske också i livet det

197
00:19:42,000 --> 00:19:46,000
första jag tänker på är att om man
håller på med idrott så skaffar man

198
00:19:46,000 --> 00:19:51,500
sig en sån vana Kanske om man blir
känd med man bekanta sig med var det

199
00:19:51,500 --> 00:19:58,000
är att skriva idrott eller ja på sin
fritid och då kan ju det följa med ut

200
00:19:58,000 --> 00:20:02,000
med livet och behöver inte betyda att
man måste tävla eller så men att man

201
00:20:02,000 --> 00:20:04,200
ändå har nära till

202
00:20:04,600 --> 00:20:15,200
En rik Fritid kanske precis någonting
sånt kan jag tänka mig att man vågar

203
00:20:15,200 --> 00:20:22,400
pröva nya utmaningar eller pröva nya
rörelser kulturer om man säger så i

204
00:20:22,400 --> 00:20:27,700
vuxen ålder att man när man kommer
till universitet som man kommer till

205
00:20:27,700 --> 00:20:32,700
högre studier att det kanske lättare
att gå med någon utav

206
00:20:32,700 --> 00:20:41,700
föreningsidrotten som kan finnas inom
studentlivet frågar på ett annat

207
00:20:41,700 --> 00:20:50,700
sätt när man blir vuxen och ut i
arbetslivet att pröva något eget och

208
00:20:50,700 --> 00:20:55,900
man kanske ta med sina barn till
föreningsidrott eller våga ge sig

209
00:20:55,900 --> 00:21:02,000
iväg på skidresa ute vistas i skog
och mark nära vatten för Man känner

210
00:21:02,000 --> 00:21:07,800
sig kompetent nog att både ta sig fram
men också att ta sig upp på om man

211
00:21:07,800 --> 00:21:15,900
har ramlat i vattnet så det finns ju
en rörelsekompetens som kan komma med

212
00:21:15,900 --> 00:21:21,500
att man håller på med idrott i år
det inte automatiskt att det blir så

213
00:21:21,500 --> 00:21:27,500
men det kan göra det ja chanserna
ökar han tar antagligen de tog honom

214
00:21:27,500 --> 00:21:35,400
och sen så ligger väl hälsovinster i
i att vara fysiskt aktiv också som man

215
00:21:35,400 --> 00:21:42,900
då ta med sig upp i vuxen ålder Nu
har vi prata om idrotten kan ge Finns

216
00:21:42,900 --> 00:21:48,400
det några nackdelar med att idrotta
jag var in och Nosa lite grann på det

217
00:21:48,400 --> 00:21:55,500
vad vad vad kan hända ungdomar som som
rör sig i inom idrotten de kan skadas

218
00:21:55,500 --> 00:22:01,900
de kan känna sig utsatta de kan känna
att de inte duger de blir uteslutna ur

219
00:22:01,900 --> 00:22:07,500
lag eller klubbar det kan vara så här
om man inte är tillräckligt duktig

220
00:22:07,500 --> 00:22:11,500
och klarar av skolan så är man
tvungen att sluta med idrotten för att

221
00:22:11,500 --> 00:22:18,500
man kan få den pressen på sig det kan
vara ekonomiskt Hur mycket ekonomiskt

222
00:22:18,500 --> 00:22:24,000
Så visst finns det nackdelar och så
man kan ju göra massa andra saker än

223
00:22:24,000 --> 00:22:29,800
att hålla på med idrott också Det
finns rätt många aktivitet rosa att

224
00:22:29,800 --> 00:22:35,500
de kanske man visar tidigare vet vi att
det kanske är fortfarande det förekom

225
00:22:35,500 --> 00:22:42,500
alkohol inom vissa klubbar och liknande
att det var ju de har ju skrivit

226
00:22:42,500 --> 00:22:49,100
skrivit som man kanske inte heller vill
fortsätta för att man vill inte bli

227
00:22:49,100 --> 00:22:56,000
betraktad som idrottsgården det är
väl lite sådan här alltså det finns

228
00:22:56,000 --> 00:23:04,300
inte bara positiva saker med idrottande
störningar missbruk och annat

229
00:23:04,900 --> 00:23:11,800
Back med föreningsidrotten Hur tycker
ni att ledarna är då i

230
00:23:11,800 --> 00:23:16,200
idrottsföreningar just angående att
hitta balansen mellan just lagom

231
00:23:16,200 --> 00:23:27,300
prestation glädjen i rörelsen och
kontakten med dem som ut över att

232
00:23:27,300 --> 00:23:35,800
ungdomarna klingat föreningsidrott är
det att en handledare oerhört

233
00:23:35,800 --> 00:23:40,800
betydelsefull det är jätteviktigt att
ha duktiga välutbildade ledare för

234
00:23:40,800 --> 00:23:48,300
det lagom svårt att ge dem
tillräckligt mycket utmaningar och så

235
00:23:48,300 --> 00:23:58,200
vidare som håller på och vi ska komma
ihåg att inom föreningsidrotten så

236
00:23:58,200 --> 00:24:06,500
är det ideell verksamhet det ungefär
640000 ledare som Ställ upp varje

237
00:24:06,500 --> 00:24:11,800
vecka varje vecka med som ställer upp
inom idrottsrörelsen i alla fall så

238
00:24:11,800 --> 00:24:16,900
att de gör ett enormt jobb med många
av dem har det gör dem vid sidan av

239
00:24:16,900 --> 00:24:21,200
den andra arbeten och de har inga
särskilda men de har utbildningar

240
00:24:21,200 --> 00:24:27,900
andra har inte det men naturligtvis
viktig Hur ska man se på vi tycker

241
00:24:27,900 --> 00:24:34,200
väl egentligen 4 här i rummet att det
är viktigt att våra barn och ungdomar

242
00:24:34,200 --> 00:24:41,800
få erfarenhet utav idrottsutövning
vare sig de spontanidrott eller idrott

243
00:24:41,800 --> 00:24:48,800
Finns det någonting som som kommunerna
eller eller på högre nivå i i

244
00:24:48,800 --> 00:24:54,500
Sverige kan göra för att öka
förutsättningarna för ungdomar barn

245
00:24:54,500 --> 00:24:57,000
och ungdomar ska få den här
erfarenheten

246
00:24:57,600 --> 00:25:04,200
Jag återkommer jag till till skolans
roll här Jag tycker att den är kan

247
00:25:04,200 --> 00:25:08,200
vara ganska Centralen då Därför att
det kommer ju alla barn och ungdomar

248
00:25:08,200 --> 00:25:15,100
och där finns möjligheterna chansen
att komma i kontakt med Idrott och inte

249
00:25:15,100 --> 00:25:22,400
minst friluftsliv skulle vilja lyfta
fram är det visar sig i erat

250
00:25:22,400 --> 00:25:28,400
friluftsliv om man kommit i kontakt med
det i tidiga år så stor chans att man

251
00:25:28,400 --> 00:25:33,800
håller på med det upp i åren och det
är väl ändå någonting som man

252
00:25:33,800 --> 00:25:41,100
tänker skulle bli rikare ett liv ha en
Fritid att ha den erfarenheten det för

253
00:25:41,100 --> 00:25:48,400
de hade tur att skolan är viktig
uppdrag att sträva efter att erbjuda

254
00:25:48,400 --> 00:25:55,300
daglig fysisk aktivitet för alla barn
och ungdomar under skoldagen kan man

255
00:25:55,300 --> 00:25:59,800
tänka dig att skolan har gett uppdrag
och ska göra massor Vi ska lära oss

256
00:25:59,800 --> 00:26:06,300
massor i skolan nu Vi ska fostras till
goda med samhällsmedborgare så det

257
00:26:06,300 --> 00:26:10,000
är frågan om hur ska man få till
alla de här delarna Men i och med att

258
00:26:10,000 --> 00:26:14,800
alla tre barn och unga När kommer i
kontakt med skolan och skolan är en

259
00:26:14,800 --> 00:26:20,400
stor fostrar egentligen familje och så
är det viktigt att åka utför med

260
00:26:20,400 --> 00:26:25,100
undervisning så att det exempelvis att
går att göra med bra

261
00:26:25,100 --> 00:26:32,700
rörelseförmåga och i samarbete med
så det är en del att komma tillbaka

262
00:26:32,700 --> 00:26:37,600
till din frågar är att om vad Kan
kommunen göra Ja men Fundera över Vad

263
00:26:37,600 --> 00:26:43,800
finns det för utomhusmiljö är dels
anslut till skolan Hur ser skolgården

264
00:26:43,800 --> 00:26:49,900
ut Vilken utrustning Finns det är
inbjuden till att vara fysiskt aktiva

265
00:26:49,900 --> 00:26:55,500
och utomhus Vad finns det för material
till Och det andra är att Vad finns

266
00:26:55,500 --> 00:27:01,900
det för idrottsskolor eller rörelse
skolor eller drama skolor där vi även

267
00:27:01,900 --> 00:27:08,400
dansen till exempel Vad vad kan
kommunen erbjuda där Vad finns det

268
00:27:08,400 --> 00:27:14,200
för fritidsgårdar eller
fritidsverksamhet som uppmanar till

269
00:27:14,200 --> 00:27:21,800
till rörelse och lek utomhusaktivitet
där kan nog ett antal utav våra

270
00:27:21,800 --> 00:27:27,900
kommuner bli ännu bättre på att
betona det när du och jag var unga så

271
00:27:27,900 --> 00:27:34,400
händer det att en vakt som är spolar
isarna på fotbollsplanen i eller eller

272
00:27:34,400 --> 00:27:37,900
skolgården nu kan ju
klimatförändringarna har gjort att

273
00:27:37,900 --> 00:27:42,100
det är svårt att få till is men där
det går att få till varför inte

274
00:27:42,100 --> 00:27:49,400
såna Alltså vad kan vi göra i nära
om samhällets närområden och jag

275
00:27:49,400 --> 00:27:56,700
tänker att utifrån den covid har haft
nu har jag nog aldrig sett så många

276
00:27:56,700 --> 00:28:05,100
på utomhusgym en under så långa
perioder på helger och även kvällar

277
00:28:05,100 --> 00:28:12,600
tid imorgon då Och alla har inte varit
vuxna eller utan även en del barn och

278
00:28:12,600 --> 00:28:17,700
ungdom är Vad betyder det för
idrottsutövande tatt finns

279
00:28:17,700 --> 00:28:23,300
idrottsstjärnor i närmiljön Jag tror
att det kan betyda att jag tror att det

280
00:28:23,300 --> 00:28:28,400
betyder mycket för dem att ha någon
för bil att se upp till eller så det

281
00:28:28,400 --> 00:28:33,700
är väl ungefär som när du tittar
på varför ungdomar utbildar sig

282
00:28:33,700 --> 00:28:37,500
gjorde för att man har någon i
familjen eller släkten de som har

283
00:28:37,500 --> 00:28:42,000
gjort det då så är det lättare att
se den möjligheten i en säng Vad är

284
00:28:42,000 --> 00:28:47,200
det funkar inom idrotten också Jag Jag
minns när jag intervjuade pojkar då

285
00:28:47,200 --> 00:28:52,800
några stycken i Luleå till exempel
så var det helt möjligt för dem att

286
00:28:52,800 --> 00:28:57,700
tänka Säg en framtid som
professionell idrott ishockeyspelare

287
00:28:57,700 --> 00:29:02,800
därför att de hade närheten där de
hade sett kompisars brorsor kanske

288
00:29:02,800 --> 00:29:07,800
Eller så som hade gått den vägen och
så ska jag laga till Luleå eller hade

289
00:29:07,800 --> 00:29:11,900
åkt över att blivit proffs i
Nordamerika eller så nu så att där

290
00:29:11,900 --> 00:29:17,000
fanns de hittade vid och röster inte
ur materialet som pekade på de här

291
00:29:17,000 --> 00:29:23,900
medans då i en ort som Årjäng så
hittade inga såna som fungerar i de

292
00:29:23,900 --> 00:29:27,600
banorna det eller såg en sån
möjlighet att det du har att göra med

293
00:29:27,600 --> 00:29:32,800
just det för bilder för bilder då
så det tror jag absolut spelar roll

294
00:29:32,800 --> 00:29:40,200
att det finns ju också Det vet vi ju i
vårt land orter där man har en

295
00:29:40,200 --> 00:29:46,300
väldigt stark idrottskultur canvas
example speedway och där visligen

296
00:29:46,300 --> 00:29:51,400
köper dom in stjärnorna som en men de
producerar i hela tiden Det kommer upp

297
00:29:51,400 --> 00:29:52,600
nya

298
00:29:53,100 --> 00:29:57,000
Flickor som vill spelet som vill åka
speedway där men det gör ju inte

299
00:29:57,000 --> 00:30:01,400
någon annanstans Jag skriver inte är
så stark till exempel så att de har

300
00:30:01,400 --> 00:30:07,700
nog en rätt stor betydelse tror jag
För vad jag ska hålla på med för de

301
00:30:07,700 --> 00:30:11,300
bygger jag också Kulturen och de
trampar jag också vägarna till

302
00:30:11,300 --> 00:30:16,000
miljön inte var en en social och
förebild miljönyttan Det kan ju

303
00:30:16,000 --> 00:30:20,000
också vara det finns det någon
läggningar eller banor eller vad man

304
00:30:20,000 --> 00:30:27,400
ser som behövs om man är villig att
lägga in resurser på det så att det

305
00:30:27,400 --> 00:30:34,700
är något lätt att komma in i just de
idrotterna som finns representerat

306
00:30:34,700 --> 00:30:38,700
före däremot kan det vara mycket
svårare att välja idrotter som inte

307
00:30:38,700 --> 00:30:43,400
presenteras för en eller som inte
finns eller andra fritidsaktiviteter

308
00:30:43,400 --> 00:30:51,900
för där finns inga förebilder är
upptrampade vägar med tror jag att man

309
00:30:51,900 --> 00:30:58,200
kan se en arki på den här orterna i
popularitet Alltså det gäller

310
00:30:58,200 --> 00:31:03,700
idrottsgrenar alltså på något
stället kan hockey vara det som alla

311
00:31:03,700 --> 00:31:08,500
vill hålla på med för den status i
den här ungdomsgruppen och sen så

312
00:31:08,500 --> 00:31:12,700
finns det en skala neråt där så att
det tror jag också spelar in där och

313
00:31:12,700 --> 00:31:16,200
då kan det vara väldigt svårt och
med nu idrott etablerar sig eller vill

314
00:31:16,200 --> 00:31:22,400
komma in i Ja Ja det var en sån ort
eller ett sådant område eftersom den

315
00:31:22,400 --> 00:31:26,300
då Får får liksom börja längst ner
de hittar du nämnde tidigare

316
00:31:26,300 --> 00:31:31,100
ungdomsbarometern Och där kan man
kunna läsa studier kring unga att

317
00:31:31,100 --> 00:31:36,000
idrotta 2021 året som gått och där
har det framgått att Corona har

318
00:31:36,000 --> 00:31:41,700
påverkat ungdomars idrottsutövande
Vissa har till mig idrott att använda

319
00:31:41,700 --> 00:31:45,300
har varit Främst på egen hand för
att man har hittat tid att man kan

320
00:31:45,300 --> 00:31:49,900
planera sin tid på ett annat sätt än
vad man har kunnat göra tidigare men

321
00:31:49,900 --> 00:31:53,800
också väldigt stor del i att de
säger en tredjedel av om man har

322
00:31:53,800 --> 00:31:58,900
pausat eller timme slutat idrottar om
ni får tänka lite fritt så här Vad

323
00:31:58,900 --> 00:32:03,600
tror ni eller hur tror ni att När
coronapandemin har påverkat våra

324
00:32:03,600 --> 00:32:07,800
ungdomar och kommer att ungdomar att ta
igen att komma tillbaka till

325
00:32:07,800 --> 00:32:11,600
idrottsutövare namnet eller har det
påverkat ungdomarnas idrottsutövande

326
00:32:11,600 --> 00:32:19,300
paket annat sätt Ja alltså att
ungdomarna Du nämnde du ju också i

327
00:32:19,300 --> 00:32:25,600
högre grad på egen hand och att just
då att det har blivit mer under

328
00:32:25,600 --> 00:32:33,000
pandemin de har De har fått komma in
och vara i organiserad form i alla fall

329
00:32:33,000 --> 00:32:38,400
inte de äldre 15 16 åringar
ytterligare ju att mycket utav det som

330
00:32:38,400 --> 00:32:45,700
de har genomförts i skolarbetet honom
Jag delvis högstadiet Men framförallt

331
00:32:45,700 --> 00:32:51,800
gymnasiet då eftersom tidvis har vi
varit nedstämd eller reducerat och då

332
00:32:51,800 --> 00:32:56,400
kan du ju varit idrott ämnet idrott
och hälsa har de faktiskt fått

333
00:32:56,400 --> 00:33:02,600
sådana uppgifter så att de ska utöva
idrott mer på egen hand och det kan ju

334
00:33:02,600 --> 00:33:08,200
då Varit positivt att de har lärt sig
och också att de har gjort det så på

335
00:33:08,200 --> 00:33:13,200
det sättet kan vi säga att det är en
kan ha haft positiva effekter det här

336
00:33:13,200 --> 00:33:21,400
med att idrotten tappar då har tappat
under tiden Ja det har vi ju sätt som

337
00:33:21,400 --> 00:33:27,400
de som nämner du det och sedan senaste
igår så som var väl 15.00

338
00:33:27,400 --> 00:33:32,900
innebandyspelare som slutar inom just
vad det gäller bara innebandyn och

339
00:33:32,900 --> 00:33:37,300
kommer idrottsrörelsen att hämta hem
det Jag tror att det kommer finnas en

340
00:33:37,300 --> 00:33:41,400
viss uppförsbacke och jag tror att man
kanske måste hitta andra sätt för

341
00:33:41,400 --> 00:33:46,900
att vinna tillbaka ungdomar och Vad är
inte säker att man vinner tillbaka då

342
00:33:46,900 --> 00:33:50,800
man har förlorat och jag vet inte om
man häller kan bygga upp dem som inte

343
00:33:50,800 --> 00:33:58,200
ens komma in om dem början del tål ju
att tänkas på och också hitta

344
00:33:58,200 --> 00:34:03,200
sådana möjligheter idrottsrörelsen
Själva har ju stakat ut vägen att gå

345
00:34:03,200 --> 00:34:10,700
ifrån triangel Nivea bred bas till en
Elit liten top of Elite till att bli

346
00:34:10,700 --> 00:34:16,200
mer rektangel att sin form att man ska
kunna hålla på inom idrottsrörelsen

347
00:34:16,200 --> 00:34:24,000
hela Då behövs mer nya sätt att
organisera idrott som vi var också

348
00:34:24,000 --> 00:34:29,000
inne på tidigare så jag tror att det
är en stor utmaning att få tillbaka

349
00:34:29,000 --> 00:34:33,600
ungdomar att vilja fortsätta
föreningsidrotten har konkurrens om

350
00:34:33,600 --> 00:34:39,800
mycket annat och sen också ändå Vi
ska inte glömma bort den Skandinaviska

351
00:34:39,800 --> 00:34:45,100
modellen med för idrott har ju varit
framgångsrika att ändå får väldigt

352
00:34:45,100 --> 00:34:49,900
många att hålla på eller erbjuda då
får man ju fundera på om det blir

353
00:34:49,900 --> 00:34:55,400
vissa idrotter som går att erbjuda
Sandra och att man kan hålla i den

354
00:34:55,400 --> 00:35:01,500
takten Jag tror att föreningsidrotten
ändå få måste vara vaksamma och att

355
00:35:01,500 --> 00:35:07,800
se upp här därför att det under
flera år tillbaka så har ju ungdoms

356
00:35:07,800 --> 00:35:17,500
forskaren talat om en mer en ungdom som
är mer individualiserad ungdom som sig

357
00:35:17,500 --> 00:35:22,900
själv kanske och väljer aktiviteter
och livsstil som är individcentrerad i

358
00:35:22,900 --> 00:35:27,900
mycket högre grad än andra kollektiva
då som ju idrotten premierar och vill

359
00:35:27,900 --> 00:35:33,700
ha så det finns ingen rörelse mot
individuella från det kollektiva där

360
00:35:33,700 --> 00:35:39,100
tror jag idrotten behöver bevisa upp
Alltså oaktat Corona Han tänker jag

361
00:35:39,400 --> 00:35:51,200
Sägs talar vi om en medveten
generation som vill sommar så är med

362
00:35:51,200 --> 00:36:00,400
episka frågor antirasister feminister
tycker om vikten av hållbar miljö osv

363
00:36:00,400 --> 00:36:06,400
Att hälsa är orättvist men kanske
inte det Just det som faktiskt

364
00:36:06,400 --> 00:36:13,100
föreningsidrott har erbjudit tidigare
det kollektiva men inom särskilda

365
00:36:13,100 --> 00:36:17,200
normer och ramar till blir det enda
stället vi fortfarande väldigt

366
00:36:17,200 --> 00:36:21,800
viktigt att veta om bestämma om man
är man eller kvinna pojke eller flicka

367
00:36:21,800 --> 00:36:31,200
och De uppfattar jag inte passar den
generationen som ändå där Det blir

368
00:36:31,200 --> 00:36:37,300
en icke-fråga och då ligger det ju i
linje med det du säger Bengt tänker

369
00:36:37,300 --> 00:36:44,200
jag att jag måste hitta sätt att
arbeta eller Fundera över hur man ska

370
00:36:44,200 --> 00:36:49,200
attrahera att göra verksamhet för den
De här generationen som kommer nu

371
00:36:49,200 --> 00:36:54,500
individualister i kombination med att
man vill förändra världen och rädda

372
00:36:54,500 --> 00:37:13,700
världen också vara väldigt medveten
Stort tack Bengt och Britta för att ni

373
00:37:13,700 --> 00:37:19,800
har varit med i G Pod och guidade oss
genom temat kan barn och unga välja

374
00:37:19,800 --> 00:37:26,400
idrott ett samtal om idrott i barns och
ungas liv Vi har givit oss mycket ny

375
00:37:26,400 --> 00:37:32,400
kunskap barn och ungdomars idrottande
och gett oss en inblick i vad som kan

376
00:37:32,400 --> 00:37:37,700
komma i framtiden vill du läsa mer om
hur barn börjar idrotta och hur

377
00:37:37,700 --> 00:37:43,500
uppväxtmiljön påver så kan du gå
in på ghs hemsida och läsa mer om

378
00:37:43,500 --> 00:37:49,600
Bengt och Britas forskning varmt
välkomna att lyssna på ghs nästa på