Specialpædagogiske Eftertanker

Specialiseret pædagogik - autismespektrumforstyrrelser

September 26, 2019 Sødisbakkes podcastgruppe Season 2 Episode 2
Specialpædagogiske Eftertanker
Specialiseret pædagogik - autismespektrumforstyrrelser
Chapters
Specialpædagogiske Eftertanker
Specialiseret pædagogik - autismespektrumforstyrrelser
Sep 26, 2019 Season 2 Episode 2
Sødisbakkes podcastgruppe

Anden episode i serie med fire episoder, der beskriver specialiseret pædagogik på Sødisbakke. Omsorgsprofessionelle på Sødisbakkes tilbud for mennesker med autismespektrumforstyrrelser diskuterer, hvad den specialiserede tilgang betyder i deres dagligdag

Show Notes

Anden episode i serie med fire episoder, der beskriver specialiseret pædagogik på Sødisbakke. Omsorgsprofessionelle på Sødisbakkes tilbud for mennesker med autismespektrumforstyrrelser diskuterer, hvad den specialiserede tilgang betyder i deres dagligdag