Darko Tadić - Veštine življenja

KRIVICA I KAJANJE

September 09, 2023 Prof. dr Darko Tadić & Milan Damjanac Season 3 Episode 38
KRIVICA I KAJANJE
Darko Tadić - Veštine življenja
More Info
Darko Tadić - Veštine življenja
KRIVICA I KAJANJE
Sep 09, 2023 Season 3 Episode 38
Prof. dr Darko Tadić & Milan Damjanac

Pošaljite mi poruku :)

Mnogi ljudi osećaju krivicu i kajanje kao stalnu životnu emociju. Iako je kod većine ljudi osećaj krivice ili kajanje normalna emocinalna reakcija na neke događaje u životu, kada to postane česta ili dominatna životna emocija, onda je vreme da se ozbiljno zabrinemo za sebe. O krivici, kajanju i srodnim emocijama, i načiniim akako nastaju i kako da izađemo na kraj sa njima, razgovaramo MIlan i ja u najnovijoj epizodi.

Support the Show.

Ljudi koji pišu o sebi postaju srećniji, manje anksiozni, manje depresivni i fizički su zdraviji. Napiši sebe. Terapija pisanjem. www.darkotadic.com

Darko Tadić Podcast +
Podržite podcast donacijom i pridružite mi se u kreiranju zanimljivih sadržaja.
Starting at $3/month
Support
Show Notes Chapter Markers

Pošaljite mi poruku :)

Mnogi ljudi osećaju krivicu i kajanje kao stalnu životnu emociju. Iako je kod većine ljudi osećaj krivice ili kajanje normalna emocinalna reakcija na neke događaje u životu, kada to postane česta ili dominatna životna emocija, onda je vreme da se ozbiljno zabrinemo za sebe. O krivici, kajanju i srodnim emocijama, i načiniim akako nastaju i kako da izađemo na kraj sa njima, razgovaramo MIlan i ja u najnovijoj epizodi.

Support the Show.

Ljudi koji pišu o sebi postaju srećniji, manje anksiozni, manje depresivni i fizički su zdraviji. Napiši sebe. Terapija pisanjem. www.darkotadic.com

Krivica se ne rešava
Promene na tera piji su retke
Krivica i bes
Kajanje i povređivanje drugih