Fråga Lou Podcast

FL Insights - bostadsspecial: Jennie Nilsson (S) om hur vi ska få igång bostadsbyggandet

January 18, 2024 Fråga Lou AB Episode 6
FL Insights - bostadsspecial: Jennie Nilsson (S) om hur vi ska få igång bostadsbyggandet
Fråga Lou Podcast
More Info
Fråga Lou Podcast
FL Insights - bostadsspecial: Jennie Nilsson (S) om hur vi ska få igång bostadsbyggandet
Jan 18, 2024 Episode 6
Fråga Lou AB

Under 2022 och 2023 har bostadsbyggandet i Sverige kollapsat vilket riskerar att ytterligare förvärra den skriande bostadsbristen. Ett kraftigt inbromsat bostadsbyggande har många vanskliga ekonomiska effekter, såväl för hushållens ekonomi som samhället i stort, och kan även leda till att en av de största industrisatsningarna i Sverige på decennier kapsejsar. Därför lyfter Fråga Lou bostadsbristen och vad som görs, och behöver göras, för att få igång bostadsproduktionen. 

I detta avsnitt hör vi Jennie Nilsson (S), bostadspolitisk talesperson och tidigare landsbygdsminister som diskuterar läget på bostadsmarknaden, dess eventuella följder och vilka åtgärder Socialdemokraterna vill vidta för att få fart på bostadsbyggandet.

Intervjun görs av Sverrir Thór (Fråga Lou) och musik och redigering av Mats Ingemansson.

Show Notes

Under 2022 och 2023 har bostadsbyggandet i Sverige kollapsat vilket riskerar att ytterligare förvärra den skriande bostadsbristen. Ett kraftigt inbromsat bostadsbyggande har många vanskliga ekonomiska effekter, såväl för hushållens ekonomi som samhället i stort, och kan även leda till att en av de största industrisatsningarna i Sverige på decennier kapsejsar. Därför lyfter Fråga Lou bostadsbristen och vad som görs, och behöver göras, för att få igång bostadsproduktionen. 

I detta avsnitt hör vi Jennie Nilsson (S), bostadspolitisk talesperson och tidigare landsbygdsminister som diskuterar läget på bostadsmarknaden, dess eventuella följder och vilka åtgärder Socialdemokraterna vill vidta för att få fart på bostadsbyggandet.

Intervjun görs av Sverrir Thór (Fråga Lou) och musik och redigering av Mats Ingemansson.