Fråga Lou Podcast

Bostadsspecial: Jakob Olofsgård (L) om hur vi får igång bostadsbyggandet

February 15, 2024 Fråga Lou AB Episode 10
Bostadsspecial: Jakob Olofsgård (L) om hur vi får igång bostadsbyggandet
Fråga Lou Podcast
More Info
Fråga Lou Podcast
Bostadsspecial: Jakob Olofsgård (L) om hur vi får igång bostadsbyggandet
Feb 15, 2024 Episode 10
Fråga Lou AB

 Under 2022 och 2023 har bostadsbyggandet i Sverige kollapsat vilket riskerar att ytterligare förvärra den skriande bostadsbristen. Ett kraftigt inbromsat bostadsbyggande har många vanskliga ekonomiska effekter, såväl för hushållens ekonomi som samhället i stort, och kan även leda till att en av de största industrisatsningarna i Sverige på decennier kapsejsar. Därför lyfter Fråga Lou bostadsbristen och vad som görs, och behöver göras, för att få igång bostadsproduktionen.   

Det är dags för Liberalernas bostadspolitiske talesperson, Jakob Olofsgård, att ta plats i den heta stolen och bena ut vilka reformer partiet satsar på för att stimulera bostadsbyggandet. 

 Samtalet leds av Sverrir Thór.  

Show Notes

 Under 2022 och 2023 har bostadsbyggandet i Sverige kollapsat vilket riskerar att ytterligare förvärra den skriande bostadsbristen. Ett kraftigt inbromsat bostadsbyggande har många vanskliga ekonomiska effekter, såväl för hushållens ekonomi som samhället i stort, och kan även leda till att en av de största industrisatsningarna i Sverige på decennier kapsejsar. Därför lyfter Fråga Lou bostadsbristen och vad som görs, och behöver göras, för att få igång bostadsproduktionen.   

Det är dags för Liberalernas bostadspolitiske talesperson, Jakob Olofsgård, att ta plats i den heta stolen och bena ut vilka reformer partiet satsar på för att stimulera bostadsbyggandet. 

 Samtalet leds av Sverrir Thór.