Fråga Lou Podcast

Bostadsspecial: Safa Mahmoudi om juridiska miljön kring företagsbostäder

March 06, 2024 Fråga Lou AB Episode 12
Bostadsspecial: Safa Mahmoudi om juridiska miljön kring företagsbostäder
Fråga Lou Podcast
More Info
Fråga Lou Podcast
Bostadsspecial: Safa Mahmoudi om juridiska miljön kring företagsbostäder
Mar 06, 2024 Episode 12
Fråga Lou AB

Ett av de bekymmer bostadsbristen ställer aktiebolaget Sverige inför är svårigheten att attrahera hit utländsk kompetens, exempelvis ingenjörer, som behövs i landet. Traditionellt har man kunnat lösa detta genom företagsbostäder eller long stay-lösningar men tack vare ett domstolsbeslut har denna väg i praktiken stängts. 

I detta avsnitt möter vi advokaten Safa Mahmoudi som hjälper oss navigera i den juridiska djungeln kring företagsbostäder.

Intervjun görs av Sverrir Thór (Fråga Lou).

Show Notes

Ett av de bekymmer bostadsbristen ställer aktiebolaget Sverige inför är svårigheten att attrahera hit utländsk kompetens, exempelvis ingenjörer, som behövs i landet. Traditionellt har man kunnat lösa detta genom företagsbostäder eller long stay-lösningar men tack vare ett domstolsbeslut har denna väg i praktiken stängts. 

I detta avsnitt möter vi advokaten Safa Mahmoudi som hjälper oss navigera i den juridiska djungeln kring företagsbostäder.

Intervjun görs av Sverrir Thór (Fråga Lou).