Fråga Lou Podcast

Den gemensamma staden

June 09, 2021 Fråga Lou AB Episode 2
Fråga Lou Podcast
Den gemensamma staden
Show Notes

I detta avsnitt av Fråga Lou Podcast diskuterar vi hur man skapar en stad som är såväl inkluderande och tolerant som attraktiv och tillgänglig för alla, oavsett ekonomisk och social status, ålder eller ursprung? Går det att skapa den genuint gemensamma staden där alla får plats och alla kan hävda sig jämnt? I så fall, hur gör vi det och vilka element innehåller den? Är samverkan nyckeln till framgång och hur ska vi anamma kraften i nya trender och idéer som 15-minuters staden?

Medverkar i podden gör: Maria Börtemark, vd Seniorgården, Michael Larsson, vd Archus Development och Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala. Samtalet leds av Sverrir Thór, Fråga Lou AB.

Podden görs i samarbete med Archus och Seniorgården.