Život plus

Dermatovenerologická ambulance ČSAP a PrEPPoint

March 13, 2023 ČSAP
Život plus
Dermatovenerologická ambulance ČSAP a PrEPPoint
Show Notes

Proč ČSAP provozuje venerologickou ordinaci, jak to ve venerologické ordinaci funguje, co to je PrEPPoint. O tom všem jsme si povídali s Tomášem Čechem, vedoucím zdravotníkem pražského checkpointu.