Život plus

Netradiční česko-ukrajinský rozhovor s Dmytrem Skirhiko, ukrajinským pediatrem, který v ČR pomáhá lidem žijícím s HIV - Нетрадиційне чесько-українське інтерв’ю з Дмитром Скіргіко, який допомагає людям, які живуть з ВІЛ у Чехії

October 09, 2023 ČSAP
Život plus
Netradiční česko-ukrajinský rozhovor s Dmytrem Skirhiko, ukrajinským pediatrem, který v ČR pomáhá lidem žijícím s HIV - Нетрадиційне чесько-українське інтерв’ю з Дмитром Скіргіко, який допомагає людям, які живуть з ВІЛ у Чехії
Show Notes

Дмитро Скіргіко – український педіатр, який живе в Чехії та співпрацює з ČSAP. З інтерв’ю ви дізнаєтеся, як сталося, що український педіатр потрапив до Чехії і почав допомагати людям, які живуть з ВІЛ; які основні причини того, що в Україні проживає більше людей з ВІЛ, ніж у Чехії; яка ситуація з дітьми та ВІЛ-позитивністю в Україні; як сталося, що Дмитро почав працювати в ČSAP і як він допомагає біженцям з України, які живуть з ВІЛ, яка мета його роботи. З проханням про допомогу українські співвітчизники можуть звернутися до Дмитра в ČSAP.

Dmytro Skirhiko je ukrajinský pediatr, který žije v České republice a spolupracuje s ČSAP. V rozhovoru se dozvíte, jak se stane, že se ukrajinský pediatr dostane do České republiky a začne pomáhat lidem žijícím s HIV; co jsou hlavní důvody, proč jsou počty lidí žijících na Ukrajině vyšší než v Č; jak je to s dětmi a HIV pozitivitou na Ukrajině; jak se stalo, že Dmytro začal pracovat pro ČSAP a jak pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny, kteří žijí s HIV, co je smyslem jeho práce. Ukrajinští krajané se mohou právě na Dmytra v ČSAP obracet s žádostí o pomoc.