De Facto FSV UK
Arnošt Veselý: Jestli jsem na něco pyšný, tak to jsou naši studenti