De Facto FSV UK
Roman Horváth: Pro vývoj české měny je důležitá mezinárodní dimenze a globální trendy