De Facto FSV UK
Eva Hejzlarová: Domácí porody jsou nejvýraznější zdravotnické téma, které hýbe českou společností