De Facto FSV UK
Ladislav Krištoufek: I jako profesor mám ve výuce stále ambice