De Facto FSV UK
Jaroslava Hasmanová Marhánková: Současná generace LGBT seniorů žila v době, kdy se o těchto tématech nemluvilo