De Facto FSV UK
Magda Pečená: Práce v ČNB byla úžasná a motivující, hrne se tam na vás spousta informací