Daga Laraba
Yadda Aka Zalunce Mu A Bainar Jama’a, Amma Kowa Ya Kau Da Kai