Diabetesfamilier - Når et barn får type 1-diabetes
Episode 1: Når diagnosen rammer