Mini Me Mental and Emotional Wellbeing

Learn Welsh with Cari from Mini Me Yoga

March 01, 2022 Dr Kate Bartram Brown / Cari Rowlands
Mini Me Mental and Emotional Wellbeing
Learn Welsh with Cari from Mini Me Yoga
Show Notes

Teaching Mini Me Yoga in Welsh 

Mae Ioga Mini Me yn raglen ar gyfer rhieni, gofalwyr plant ac athrawon i ddysgu sut i addysgu ioga i blant mewn modd hwylus.

Mini Me Yoga is a programme for parents, child carers and teachers to learn to teach their children simple Yoga whilst having fun

07432 521308
mmyanglesey@gmail.com

SHOW LESS