Mini Me Mental and Emotional Wellbeing

Teaching Mini Me Yoga in Welsh with Cari

February 08, 2023 Dr Kate Bartram Brown / Cari
Mini Me Mental and Emotional Wellbeing
Teaching Mini Me Yoga in Welsh with Cari
Show Notes

Teaching Mini Me Yoga in Welsh 

Mae Ioga Mini Me yn raglen ar gyfer rhieni, gofalwyr plant ac athrawon i ddysgu sut i addysgu ioga i blant mewn modd hwylus.

Mini Me Yoga is a programme for parents, child carers and teachers to learn to teach their children simple Yoga whilst having fun

07432 521308
mmyanglesey@gmail.com