Mini Me Mental and Emotional Wellbeing

Cari Teaching Mini Me Yoga in Welsh

November 23, 2021 Dr Kate Bartram Brown / Cari Rowlands
Mini Me Mental and Emotional Wellbeing
Cari Teaching Mini Me Yoga in Welsh
Show Notes

Teaching Mini Me Yoga in Welsh

Mae Ioga Mini Me yn raglen ar gyfer rhieni, gofalwyr plant ac athrawon i ddysgu sut i addysgu ioga i blant mewn modd hwylus.

Mini Me Yoga is a programme for parents, child carers and teachers to learn to teach their children simple Yoga whilst having fun.